Dokumenty

Vážení rodiče, v této sekci najdete veškerou veřejnou dokumentaci školy a navíc jsou zde ke stažení formuláře a tiskopisy pro komunikaci mezi vámi a školou.

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti školy jsou také v tištěné podobě k nahlédnutí na sekretariátě školy.

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

 

Školní řády

Zákonní zástupci dětí podepisují na začátku školního roku seznámení se se školními řády, jež jsou součástí této dokumentace.

Školní řád v pdf  - Školní řád platný pro školní rok 2020/2021

Klasifikační řád v pdf  - Klasifikační řád platný pro školní rok 2020/2021

Vnitřní řád ŠD v pdf

Provozní řád sportovního areálu v pdf

 

Další významné školní dokumenty

Minimální primární preventivní program ZŠ Laštůvkova

Pravidla tisku na školních tiskárnách

Řád učebny informatiky

 

Formuláře a tiskopisy

Přihlášení dítěte do školy - .pdf

Odhlášení dítěte ze školy - .pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění z výuky (odchod k lékaři, ....)

Žádost o uvolnění z výuky Tv

Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD

Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD

Odhláška dítěte ze školní družiny

Zápisní list do školní družiny

Posudek o zdravotní způsobilosti (LVK, OzP, ŠvPř, .....)

Prohlášení o bezinfekčnosti (LVK, OzP, ŠvPř, ....)

 

Dokumenty školní jídelny

naleznete v sekci Stravování