Nadační fond Základní školy Laštůvkova 77, Brno-Bystrc byl založen v roce 1998. Do té doby fungovala při škole Nadace ZŠ Laštůvkova 77 jako sdružení rodičů. Byla založena a vedena rodiči a pomáhala škole zejména s financováním v oblastech, které škola nesmí financovat (např. odměny žákům za soutěže). V roce došlo ke změně zákona a všechny Nadace musely mít jmění nejméně ve výši 500.000 Kč. To Nadace ZŠ Laštůvkova pochopitelně nesplňovala a musela proto být zrušena. Nikdo z rodičů se tehdy nechtěl ujmout založení a spravování občanského sdružení, které by Nadaci nahradilo. Ředitel školy proto inicioval založení Nadačního fondu (pro který nebyla povinnost minimálního jmění), který pokračoval ve spolupráci se školou. Zakladatelem byla ZŠ Laštůvkova a další tři fyzické osoby.

Nadační fond je pro školu velmi významným, do jisté míry nenahraditelným, partnerem. V dnešní době má podobného partnera v nějaké formě prakticky každá škola. Všechny osoby, které se na fungování Nadačního fond podílejí tak činí  a činily vždy bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Finanční prostředky Nadačního fondu jsou téměř výlučně tvořeny z dobrovolných příspěvků rodičů žáků školy. V minulých letech pomohl škole Nadační fond kromě pořizování odměn pro žáky za soutěže (škola nesmí odměny nakupovat) např. s nákupem nábytku, počítačového vybavení. žákovských skříněk do šaten, vybudování workoutového sportoviště, vybudování přístřešku pro koloběžky. Informace o činnosti Nadačního fondu dostávají třídní důvěrníci obvykle před třídními schůzkami, na kterých potom informace tlumočí všem rodičům.

Číslo účtu Nadačního fondu pro platbu příspěvků převodem z účtu : 2401849629/2010, Fio Banka (nutno uvést variabilní symbol, což je evidenční číslo dítěte, které zjistíte po přihlášení se do Bakalářů).