Pavilon U1 (1. stupeň) – 2. patro

Mgr. Darina Lesníková – školní speciální pedagog
tel: 515 552 631
e-mail: lesnikova@zslastuvkova.cz

Konzultační hodiny lze běžně dohodnout po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem

Hlavní oblasti podpory:

 • koordinuje poradenské služby ve škole
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky
 • dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • metodicky vede asistenty pedagoga
 • koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
 • poskytuje podporu žákům s narušenou komunikační schopností