Tenisová školička MD TENNIS Mgr. Miroslava Dlapy, která působí na naší škole již od roku 1995, pokračuje letos 28. ročníkem své činnosti. 

POZOR! Letos tréninky začínají až od 2. října 2023

Naše tenisová škola je zaměřena především na výuku základních prvků tenisu pro děti prvního stupně. Trénujeme v tělocvičně školy (přes zimu) a na školních dvorcích s umělou trávou (během podzimu a jara). Tréninky probíhají 2 x týdně vždy v pondělí a ve středu od 15:30 do 16:30 hodin (skupina pokročilých od 16:30 do 17:30 h.), tréninková jednotka trvá 60 minut. Tréninky neprobíhají v době školních prázdnin a ve dnech státních svátků.

Tréninky jsou vedeny zkušeným trenérem s dlouholetou praxí jak tenisového trenérství (2. trenérská třída), tak učitelství na ZŠ.

V případě zájmu umístit dítě do naší TŠ nás kontaktujte na mailové adrese MD_tennis@seznam.cz.

Platba za TŠ se hradí pouze bezhotovostně na účet 298 495 586 / 0300 (do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte)

MD TENNIS je vždy na přelomu července a srpna také organizátorem týdenního prázdninového tábora.

Veškeré informace jak o tenisové školičce, tak i o prázdninovém stanovém táboře vám podá:

Mgr. Miroslav Dlapa
MD_tennis@seznam.cz
777 856 956