Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v uvedených termínech:

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Náhradní termíny:

 1. termín: středa 10. května 2023

 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

Přesná kritéria přijetí, podle kterých bude přijímací řízení probíhat, zveřejní ředitelé SŠ na webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2023 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2022).

V  1. kole se podávají 2 PŘIHLÁŠKY,  zájemci o víceletá gymnázia podávají 1 nebo 2 přihlášky. Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2023 na příslušnou střední školu (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (volná místa jsou uváděna na www.jmskoly.cz), žák může podat libovolný počet přihlášek (připravuje je výchovný poradce).

Příprava přihlášek

Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, výchovný poradce je připraví a vytiskne na základě odevzdaného formuláře. Tento formulář obdrží od výchovného poradce (odkaz je uveden i v závěru textu).

Přílohy k přihláškám

Pokud Vaše dítě dochází do PPP, můžete k přihláškám přikládat i vyjádření z PPP (je to důležité při možnosti navýšení času při jednotné přijímací zkoušce).

K přihláškám můžete přikládat i výsledky ze soutěží pořádaných školou. Smysl to má v tom případě, když za ně daná škola uděluje body navíc.

Jak postupovat, pokud potřebujete potvrzení školy:

  1. na list velikosti A4 uvést školní rok, název soutěže/soutěží, umístění žáka
  2. list je potřeba zanést příslušnému koordinátorovi soutěže na potvrzení, poté ho VP předá na potvrzení řediteli školy    

 Za přílohy jsou zodpovědní rodiče. 

Zápisový lístek

Od výchovného poradce dostanou rodiče (případně děti) zápisový lístek oproti podpisu. Pokud se dítě dostane na vybranou střední školu a opravdu na ní chce studovat, je potřeba do 10 dnů od vyrozumění o přijetí zanést vyplněný zápisový lístek na příslušnou střední školu.

Prosím nezaměňovat zápisový lístek s přihláškami!

Výběr střední školy

Při výběru střední školy se můžete poradit s výchovným poradcem, informace o konkrétních školách získáte na dnech otevřených dveří daných škol.

Informace poskytuje i informační a poradenské centrum pro volbu povolání při Úřadu práce Brno, Polní 37.

Důležité webové stránky:

Ke stažení:

Formulář – obory a názvy SŠ pro vyplnění přihlášky