Pavilon U2 – 1. patro

PhDr. Ladislava Šťastná
tel: 546215518, 546210081
mail: stastna@zslastuvkova.cz

Výchovné poradenství

Nutným předpokladem pro dobrou vzdělávací práci školy je příjemné klima ve škole, hezké vztahy mezi učiteli a žáky, kvalitní komunikace s rodinou, slušní a vychovaní žáci. O to vše usiluje především institut výchovného poradenství ve škole.

Výchovné poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.

Výchovný poradce se též zabývá poradenstvím pro volbu povolání – podáváním informací žákům i rodičům.

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ pro letošní školní rok

Odkaz na stránky CERMATu s informacemi k PZ

Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty vydává edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Vydáním této brožury si klademe za cíl usnadnit budoucím středoškolákům, ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Brožura nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci a rozhodování žáka základní školy, kam dál.