Pohled od Letné
Pohled od Letné

Naše základní škola je jednou ze čtyř základních škol brněnské městské části Bystrc. Byla slavnostně otevřena 1. září roku 1980. Pracujeme podle vlastního ŠVP, jsme členem sítě Tvořivých škol, Asociace školních sportovních klubů, při škole pracuje atletický sportovní klub BYAC Brno a spolu se sportovní agenturou Čibasport se zejména na prvním stupni zaměřujeme na všeobecnou sportovní přípravu dětí. Kromě sportu se dále zaměřujeme na výuku informatiky nebo anglickou konverzaci, v nichž se děti mohou od sedmé třídy rozvíjet v rámci volitelných předmětů.

Nové tenisové kurty
Nové tenisové kurty

Věnujeme se ekologické výchově (pravidelný sběr papíru, třídění PET lahví a elektroodpadu díky zapojení do projektu Recyklohraní). Máme jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v Brně s 250 metrovou tartanovou atletickou dráhou, travnatým fotbalovým hřištěm, 2 tenisovými dvorci a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Naše škola je tradičním pořadatelem sportovních, zejména atletických, soutěží,  fyzikálních olympiád či seminářů (Tvořivá škola, Korfbal do škol, atd.).

Absoventkou naší školy je olympijská vítězka ve skifu na LOH 2012 v Londýně veslařka Mirka Knapková.