Školská rada je na naší škole zřízena dle §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Svou práci zahájila 16.12.2005 prvním zasedáním.

Zvolenými členy Školské rady pro funkční období 2024 – 2027 jsou:

Mgr. Mazel David

 Za zákonné zástupce žáků

Mgr. Barbora Štouračová

 Za zákonné zástupce žáků

Mgr. Dlapa Miroslav

předseda ŠR

 Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Gabriela Plšková

 Za pedagogické pracovníky školy

JUDr. Kratochvíl Tomáš

starosta MČ Brno – Bystrc

Za zřizovatele (MČ Brno – Bystrc)

Ing. Harangiová Eva

místostarostka MČ Brno – Bystrc

Za zřizovatele (MČ Brno – Bystrc)

Volby členů ŠR za zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky pro funkční období 2024 – 2027 se konaly ve čtvrtek 11. 1. 2024, volby členů ŠR za zřizovatele se pak konaly ve čtvrtek 16. 5. 2024

1. zasedání školské rady ze dne 16.12.2005

2. zasedání školské rady ze dne 18.1.2006

3. zasedání školské rady ze dne 24.5.2006

4. zasedání školské rady ze dne 22.11.2006

5. zasedání školské rady ze dne 28.8.2007

6. zasedání školské rady ze dne 29.10.2007

7. zasedání školské rady ze dne 23.10.2008

8. zasedání školské rady ze dne 19.2.2009

9. zasedání školské rady ze dne 5.11.2009

10. zasedání školské rady ze dne 11.2.2010

11. zasedání školské rady ze dne 25.10.2010

12. zasedání školské rady ze dne 9. 11. 2011

13. zasedání školské rady ze dne 15. 3. 2012

14. zasedání školské rady ze dne 23. 10. 2012

15. zasedání školské rady ze dne 22. 10. 2013

16. zasedání školské rady ze dne 30. 10. 2014

17. zasedání školské rady ze dne 25. 6. 2015

18. zasedání školské rady ze dne 27. 10. 2015

19. zasedání školské rady ze dne 22. 7. 2016

20. zasedání školské rady ze dne 24. 10. 2016

21. zasedání školské rady ze dne 30. 10. 2017

22. zasedání školské rady ze dne 25. 10. 2018

23. zasedání školské rady ze dne 20. 5. 2019

24. zasedání školské rady ze dne 18. 11. 2019

25. zasedání školské rady ze dne 27. 8. 2020

26. zasedání školské rady ze dne 26. 10. 2020

27. zasedání školské rady ze dne 26. 8. – 30. 8. 2021

28. zasedání školské rady ze dne 11. 11. 2021

29. zasedání školské rady ze dne 30. 8. 2022

30. zasedání školské rady ze dne 25. 10. 2022

31. zasedání školské rady ze dne 31. 8. 2023

32. zasedání školské rady ze dne 24. 10. 2023

33. zasedání školské rady ze dne 22. 5. 2024