Školská rada je na naší škole zřízena dle §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Svou práci zahájila 16.12.2005 prvním zasedáním.

Zvolenými členy Školské rady pro funkční období 2020 – 2023 jsou:

Mgr. Mazel David

 Za zákonné zástupce žáků

Mgr. Vocilková Lucie

 Za zákonné zástupce žáků

Mgr. Dlapa Miroslav

předseda ŠR

 Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Drmotová Hana

 Za pedagogické pracovníky školy

JUDr. Kratochvíl Tomáš

starosta MČ Brno – Bystrc

Za zřizovatele (MČ Brno – Bystrc)

Ing. Harangiová Eva

místostarostka MČ Brno – Bystrc

Za zřizovatele (MČ Brno – Bystrc)

Volby členů ŠR za zákonné zástupce pro funkční období 2020 – 2023 se konaly ve čtvrtek 3. 9. 2020, volby členů ŠR za pedagogické pracovníky se pak konaly v úterý 22. 9.