PLATBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Platba za školní družinu je  stanovena na 250 Kč/měsíc. Pro žáky, kteří budou navštěvovat pouze ranní družinu 100,- Kč/měsíc. Platbu je možno uhradit v hotovosti u paní ekonomky nebo převodem na účet školy: 43030621/0100 VS=přidělené evidenční číslo dítěte, SS=50.

  • Za období 4.9. – 31.12.2023 musí být platba  ve výši  1 000 Kč uhrazena nejpozději do  10.6.2023 
  • Platba za období 1.1. – 28.6.2024 je 1 500 Kč a musí být uhrazena nejpozději do 31.1.2024.

Zápisní lístek

Kontakt:

telefon: 546 211 782
modul Komens v Bakalářích

Místo:

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, Brno – Bystrc (pavilon mimoškolní výchovy)

Číslo účtu základní školy:

číslo účtu: 43030621

kód banky: 0100

variabilní symbol: přidělené evidenční číslo žáka (uvedeno v Bakalářích -osobní údaje žáka-přehled osobních údajů)

speifický symbol pro platbu ŠD: 50

Další informace a dokumenty

Vnitřní řád ŠD v pdf

Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD

Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD

Odhláška dítěte ze školní družiny