PLATBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Platba za školní družinu je  stanovena na 200 Kč/měsíc. Pro žáky, kteří budou navštěvovat pouze ranní družinu 100,- Kč/měsíc. Platbu je možno uhradit v hotovosti u paní ekonomky nebo převodem na účet školy: 43030621/0100 VS=přidělené evidenční číslo dítěte, SS=50.

  • Za období 1.9. – 31.12.2021 musí být platba  ve výši  800 Kč uhrazena nejpozději do  30.6.2021 (nebo alespoň poloviční úhrada ve výši  400 kč a druhá část ve výši  400 Kč do 31.8.2021). 
  • Platba za období 1.1. – 30.6.2022 je 1.200,-Kč a  musí být uhrazena nejpozději do 31.1.2022.

KROUŽKY ŠD  NEBUDOU v 1.pololetí s ohledem na epidemickou situaci OTEVŘENY !

Zápisní lístek

Kontakt:

telefon: 546 211 782
e-mail: druzina@zslastuvkova.cz

Místo:

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, Brno – Bystrc (pavilon mimoškolní výchovy)

Číslo účtu základní školy:

číslo účtu: 43030621

kód banky: 0100

variabilní symbol: přidělené evidenční číslo žáka (uvedeno v Bakalářích -osobní údaje žáka-přehled osobních údajů)

speifický symbol pro platbu ŠD: 50