Kontakt

Umístění: Pavilon U2 – 2.patro
Mgr. et Mgr. Táňa Novotná
Tel: 515 552 647
Dovoláte se mi pouze v pracovní době. Mimo pracovní dobu prosím využijte další formy komunikace.
e-mail: novotna@zslastuvkova.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 7:30 – 16:00
Středa 7:30 – 16:00
Čtvrtek 13:00 – 17:00

Konzultaci, prosím, domlouvejte prostřednictvím emailu, Komens či telefonicky.

Přehled činností

  • práce s třídními kolektivy
  • krizová intervence – konzultace pro žáky, kteří mají pocit, že si nevědí rady
  • individuální konzultace a práce se žákem, s rodinou
  • konzultace při výukových, výchovných či rodinných problémech žáků (pro žáky, zákonné zástupce, popř. další rodinné příslušníky)
  • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy
  • spolupráce s pracovišti mimo školu (PPP, SPC, SVP a další)

Školní psycholog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka. K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný informovaný souhlas zákonných zástupců.