Zahajujeme ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin

Zahajujeme v 8:00 hodin. Děti si ve škole pobudou do 8:45 hodin, poté se rozejdou domů.

Informace o časovém harmonogramu 1. tříd v den zahájení 1. 9. 2021:

7:45 – sraz před hlavním schodištěm školy

8:00 – odchod do prvního atria ke společnému slavnostnímu přivítání

8:00 – 8:20 slavnostní přivítání zástupcem obce a ŘŠ

8:20 – cca 9:10 program ve třídách

9:10 – cca 10:15 třídní schůzky s rodiči (děti ve školní družině)

cca v 10:15 schůzka se zástupcem sportovní agentury Čibasport (ve školní tělocvičně)

Organizace výuky ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. 2021:

8:10 – rozhlasové přivítání všech žáků školy ŘŠ

1. stupeň – konec vyučování:
1. ročník – 11:45 hod.
2. ročník – 11:30 hod.
3. ročník – mezi 11:40 hod. až 11:50 hod.
4. – 5. ročník – mezi 11:00 až 11:20 hod.

2. stupeň – konec vyučování:
6. – 7. ročník mezi 12.10 až 12:30 h
8. – 9. ročník mezi 12:45 až 13:20 h

V tento den budou probíhat třídnické práce.

obědy: 11:00 – 13:30 hodin

Organizace výuky od pondělka 6 9. 2021:

Výuka na obou stupních již probíhá dle standardního rozvrhu.

Školní družina funguje dle standardního provozu od prvního dne – viz sekce školní družina.