Zahajujeme v pondělí 4. září 2023 v 8:00 hodin

Zahajujeme v 8:00 hodin. Děti si ve škole pobudou do 8:45 hodin, poté se rozejdou domů.

Informace o časovém harmonogramu 1. tříd v den zahájení 4. 9. 2023:

7:45 – sraz před hlavním schodištěm školy

8:00 – odchod ke společnému slavnostnímu přivítání

8:00 – 8:20 slavnostní přivítání zástupcem obce a ŘŠ

8:20 – cca 9:10 program ve třídách

9:10 – cca 10:15 třídní schůzky s rodiči (děti ve školní družině)

cca v 10:15 schůzka se zástupcem sportovní agentury Čibasport

obědy: 12:00 – 12:45 hodin v malé jídelně

Organizace výuky v úterý 5. 9. 2023:

8:10 – rozhlasové přivítání všech žáků školy ŘŠ

1. stupeň – konec vyučování:
1. – 2. ročník – 11:30 hod.
3. – 5. ročník – 12:00 hod.

2. stupeň – konec vyučování:
6. – 7. ročník – 12.30 hod.
8. – 9. ročník – 13:00 hod.

V tento den budou probíhat třídnické práce.

obědy: 11:30 – 14:00 hodin

Organizace výuky od středy 6. 9. 2023:

Výuka na obou stupních již probíhá dle standardního rozvrhu.

Školní družina funguje dle standardního provozu od prvního dne – viz sekce školní družina.