Pavilon U2 – 2.patro

Mgr. Jaroslava Pumprlová – školní metodik prevence
tel: 515 552 646

e-mail: pumprlova@zslastuvkova.cz

Prevence rizikových projevů chování

Nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další) je chování na hranici společenské únosnosti, bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty, jako konec řetězu mnoha křivd, ponížení a celkové zátěže. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu.

Program primární prevence na naší škole je zaměřen na:

– sebepoznávání, poznání svých hodnot a předností
– schopnost spolupráce – týmová práce
– poznávání mezilidských vztahů
– komunikační dovednosti
– programy podporující zdravý životní styl
– dostatečnou nabídku sportovní aktivit v odpoledních hodinách
– minimalizování neplodného trávení volného času – mimoškolní aktivity
– širokou nabídku besed se zajímavými lidmi
– spolupráce s orgány a organizacemi (Spondea, Podané ruce, Policie ČR, atd.)
– identifikaci problémů v raném stádiu

V této oblasti výuky nejde jen o předávání vědomostí. Důležitou součástí výuky je nácvik dovedností potřebných pro adekvátní řešení problémů, konfliktů a náročných životních situací.

Konzultační hodiny – nejlépe po domluvě, úterý 14:00- 15:00

Schránka důvěry

Pokud se chcete svěřit prostřednictvím schránky důvěry, chcete něco důležitého sdělit či na něco upozornit, je to ten správný způsob. Schránku důvěry vybíráme 2x týdně – v úterý a v pátek – a podněty řešíme. Bohužel se někdy stává, že pisatel se zdráhá podepsat a není možné podat mu uspokojivou odpověď. Proto respektujte alespoň žádost o heslo, značku, šifru, mailovou adresu, abyste nebyli zklamaní, že schránka důvěry nereaguje.

Informace pro rodiče

Naše škola má zpracovaný Minimální program prevence, který je zaměřený na zneužívání návykových látek a problémy spojené s násilným chováním a šikanováním. Uvědomujeme si, že žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele/učitelku, metodičku prevence či ředitele školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.