Školská rada

Školská rada je na naší škole zřízena dle §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Svou práci zahájila 16.12.2005 prvním zasedáním.

 

VÝSLEDKY ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY KONANÝCH DNE 9. 11. 2017

Zvolenými členy Školské rady pro nové tříleté funkční období jsou:

 Za zákonné zástupce žáků:

Možnarová Magda
Kočař Rostislav - předseda ŠR

 Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Dlapa Miroslav
Mgr. Drmotová Hana

 

 

 

 Za zřizovatele (MČ Brno - Bystrc, období od 2019 do 2020 dle schůze Rady MČ Brno - Bystrc):

JUDr. Kratochvíl Tomáš
Ing. Harangiová Eva

 

Zápisy ze zasedání Školské rady