Školská rada

Školská rada je na naší škole zřízena dle §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Svou práci zahájila 16.12.2005 prvním zasedáním.

 

Zvolenými členy Školské rady pro funkční období 2020 - 2023 jsou:

 Za zákonné zástupce žáků:

Mgr. Mazel David
Mgr. Vocilková Lucie

 Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Dlapa Miroslav - předseda ŠR
Mgr. Drmotová Hana

 

 Za zřizovatele (MČ Brno - Bystrc, období od 2019 do 2022 dle schůze Rady MČ Brno - Bystrc):

JUDr. Kratochvíl Tomáš - starosta MČ Brno - Bystrc
Ing. Harangiová Eva - místostarostka MČ Brno - Bystrc

 

Zápisy ze zasedání Školské rady

 

VOLBY ČLENŮ ŠR ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2020 - 2023 SE KONALY VE ČTVRTEK 3. 9. 2020, VOLBY ČLENŮ ŠR ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SE PAK KONALY V ÚTERÝ 22. 9.