Školská rada

Školská rada je na naší škole zřízena dle §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Svou práci zahájila 16.12.2005 prvním zasedáním.

 

VÝSLEDKY ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY KONANÝCH DNE 9. 11. 2017

Zvolenými členy Školské rady pro nové tříleté funkční období jsou:

 Za zákonné zástupce žáků:

Možnarová Magda
Kočař Rostislav

 Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Dlapa Miroslav
Mgr. Drmotová Hana

 Za zřizovatele (MČ Brno - Bystrc):

- zástupci za zřizovatele se dle zákona jmenují, proto čekáme, koho do naší školské rady zřizovatel nově jmenuje.
Pro připomenutí - dosavadními členy ŠR byli Ing. Jaroslava Smutná a Ing. Rudolf Trávníček.

 

Zápisy ze zasedání Školské rady