Školská rada

Školská rada je na naší škole zřízena dle §167 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Svou práci zahájila 16.12.2005 prvním zasedáním.

 

Zvolenými členy Školské rady pro funkční období 2017 - 2020 jsou:

 Za zákonné zástupce žáků:

Možnarová Magda
Kočař Rostislav - předseda ŠR

 Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Dlapa Miroslav
Mgr. Drmotová Hana

 

 Za zřizovatele (MČ Brno - Bystrc, období od 2019 do 2022 dle schůze Rady MČ Brno - Bystrc):

JUDr. Kratochvíl Tomáš
Ing. Harangiová Eva

 

Zápisy ze zasedání Školské rady

 

VOLBY ČLENŮ ŠR PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2020 - 2023 SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 3. 9. 2020 OD 17:00 DO 18:00 HODIN VE VSTUPNÍ HALE ŠKOLY