Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

přijďte si vyzkoušet školu nanečisto. Umožněte svým dětem s předstihem usednout do školních lavic a navštívit „ŠKOLIČKU“, připravenou právě pro Vaše děti, které budou chodit na naši školu do 1. třídy. Budeme v ní rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí školních činností.

Vy, rodiče, si navíc odnesete řadu typů (návodů), jak s dětmi doma pracovat. Využíváme metody činnostního učení a pomůcky z Tvořivé školy.

Do skupinky bude zařazeno cca 10 dětí.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Program je rozvržen do 6 lekcí.

Školička bude probíhat 1x týdně ve škole v odpoledních hodinách v měsíci dubnu a květnu.

Přihlásit se můžete e-mailem (viz níže) do 16. 4. 2023.

V případě většího zájmu rozhoduje pro zařazení do Školičky datum přihlášení.

Školička bude probíhat

  • v úterý 15:15 hod – 16:15 hod. (18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5.)
  • ve středu 15:15 hod – 16:15 hod. (19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5.)

Cena kurzu: 700 Kč

Dobrovolně lze přispět i vyšší částkou na pomůcky pro žáky ze Školičky.

S sebou si přineste přezůvky. Ostatní pomůcky a materiály děti dostanou ve škole. Z organizačních důvodů se každé lekce zúčastní s dítětem jeden z rodičů (bez dalších mladších sourozenců).

Jsme rádi, že se společně chcete podílet na tom, aby školní začátek Vašeho dítěte byl radostný a úspěšný.

Jakékoliv další dotazy odpovíme: plskova@zslastuvkova.cz

Při přihlašování e-mailem (do 16. 4. 2023) prosím uvést:

 jméno dítěte, tel. kontakt na rodiče a den, kdy chcete Školičku navštěvovat.

Do předmětu zprávy napsat: Školička

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Gabriela Plšková – učitelka 1. stupně