Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na zápis do 1. třídy, který se koná

ve středu 3. 4. 2024

   14 – 18:00 hodin

ve čtvrtek 4. 4. 2024

   14 – 18:00 hodin

v pavilonu pro 1. stupeň (boční vchod).

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 včetně.

Vyplnění elektronické Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a rezervování času zápisu je spuštěno 15. 3. 2024. Bez provedení rezervace budete muset s dítětem čekat na volný časový termín a delší doba čekání není pro dítě komfortní. Rezervace termínu zápisu dítěte je možná nejpozději 24 hodin před zápisem. V případě, že máte potřebná doporučení k odkladu školní docházky, také využijte rezervaci času na stanovišti Odklady.

Přítomnost dítěte na zápisu je nutná. Pokud se dítě nemůže dostavit např. z důvodu nemoci, je třeba přijít i bez něj, provedeme zápis bez dítěte a při následné návštěvě s dítětem (termín po telefonické domluvě se zástupkyní 1. stupně) bude zápis dokončen.

K zápisu se musí dostavit i děti s rodiči, kteří pro současný rok žádali pro dítě odklad školní docházky, aby nám potvrdili zájem o zapsání dítěte do naší školy.

 Na zápis si přineste:

 • vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  (vyplnění jmen rodičů podle rodného listu – pokud je otec či matka uveden/a v rodném listu, musí být uveden/a i v registračním formuláři. V části zastupování dítěte ve věcech jednání se školou uveďte jednoho zákonného zástupce, protože v případě zatržení obou zákonných zástupců budou informace o řízení zbytečně zasílány oběma uvedeným zákonným zástupcům. U mateřských školek uvádějte i označení oddělení. V případě opravy údajů ve formuláři nevytvářejte nový formulář s novým vygenerovaným číslem, ale po přihlášení opravte údaje ve formuláři stávajícím. Pro opakovaný přístup do registračního systému doporučujeme uložit si Vámi zvolené přístupové heslo.
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz pro doložení trvalého místa bydliště
 • v případě žádosti o odklad vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o odklad
  Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím vyjádřením Pedagogickopsychologické poradny (nebo Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) do 30. 4. 2024. Vzhledem k tomu, že již teď jsou poradny zahlceny, doporučujeme neprodleně se na vyšetření objednat.
  Upozorňujeme, že rozhodnutí o odkladu školní docházky může vydat pouze jedna škola, proto Vás žádáme, abyste žádost o odklad podali pouze na své spádové škole.
 • rodiče – cizinci doloží cestovní pas a doklad o pobytu

Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením registračních kódů dítěte dne 3. 5. 2024 na webových stránkách zapisdozs.brno.cz, na školním webu zslastuvkova.cz a na vstupních dveřích školy. Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky nebudou tedy písemně rozesílána. Po ukončení zápisu vydává ředitel školy Rozhodnutí o nepřijetí do školy, které bude naopak zákonnému zástupci zasláno písemně.

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, je zveřejněn ve Vyhlášce MMB. Pokud chcete zapsat dítě na jinou školu než spádovou, můžete tak učinit a není nutné chodit k zápisu zároveň i na spádovou školu – pokud by nespádová škola nemohla dítě z kapacitních důvodů přijmout, automaticky ho přijme spádová škola, i když na ní nebylo u zápisu.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzujeme zejména komunikativnost dítěte, technickou stránku řeči (správná výslovnost hlásek), socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, pravolevou a prostorovou orientaci, úroveň zrakového a sluchového vnímání. Všímáme si také hrubé a jemné motoriky (např. zavazování tkaničky, stříhání papíru,…) a celkové práceschopnosti.

Vám a Vašim dětem nabízíme možnost reedukačních skupinek Školička. Bližší informace jsou umístěny na webu naší školy.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 774 639 169 – zástupkyně ředitele pro 1. stupeň