Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které předáme všechny informace potřebné před zahájením školní docházky, se koná ve čtvrtek 6. června 2024 v 17 hodin. v jídelně školy.

Přítomny budou třídní učitelky a zástupce agentury Čiba Sport Athletic. Rodiče získají informace o všeobecné sportovní přípravě, kterou tato agentura na naší škole zajišťuje (bližší informace na www.cibasport.cz). Na této schůzce budeme také zjišťovat zájem o zařazení dítěte do školní družiny. Prosíme tedy rodiče, aby si promysleli předem, zda budou požadovat zařazení svého dítěte do školní družiny, protože přímo na místě bude nutné vyplnit a odevzdat zápisní lístek, a zda budou chtít zařadit své dítě do všeobecné sportovní přípravy.

Psací potřeby s sebou.

V případě, že se rodič nebude moci schůzky z vážných důvodů zúčastnit, sdělí tuto skutečnost na email jaskova@zslastuvkova.cz. Informace ze schůzky a dokumenty potřebné k vyplnění mu budou zaslány emailovou poštou. Těšíme se na Vás.

Bronislava Jašková
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň