Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na zápis do 1. třídy ve školním roce 2022/2023, který se koná na naší škole

 • v úterý            5. 4. 2022   14 – 18:00 hodin
 • ve středu        6. 4. 2022   14 – 18:00 hodin

v  pavilonu pro 1. stupeň (boční vchod).

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 včetně.

Elektronická registrace k zápisu je spuštěna od 16. 3. 2022 na https://zapisdozs.brno.cz/.

Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno.

Ve stejném registračním systému si také zarezervujte čas zápisu. Bez provedení rezervace budete muset s dítětem čekat na volný časový termín a delší doba čekání není pro dítě komfortní.

Při pohybu ve škole dodržujte aktuální epidemiologická opatření (informace zveřejňujemev době, kdy platí omezení).

Přítomnost dítěte na zápisu je nutná. Pokud se dítě nemůže dostavit např. z důvodu nemoci, můžete přijít bez něj, provedeme zápis bez dítěte a při následné návštěvě s dítětem (termín po telefonické domluvě se zástupkyní 1. stupně) bude zápis dokončen.

Na zápis si přineste:

 • vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  (vyplnění jmen rodičů podle rodnéholistu – pokud je otec či matka uveden/a v rodném listu, musí být uveden/a i v registračním formuláři).
  V části zastupování dítěte ve věcech jednání se školou uveďte jednoho zákonného zástupce, protože v případě zatržení obou zákonných zástupců budou informace o řízení zbytečně zasílány oběma uvedeným zákonným zástupcům. U mateřských školek uvádějte i označení oddělení. V případě opravy údajů ve formuláři nevytvářejte nový formulář s novým vygenerovaným číslem, ale po přihlášení opravte údaje ve formuláři stávajícím. Pro opakovaný přístup do registračního systému doporučujeme uložit si Vámi zvolené přístupové heslo.
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz pro doložení trvalého místa bydliště
 • v případě žádosti o odklad vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o odklad
  Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím vyjádřením Pedagogicko – psychologické poradny (nebo Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) do 30. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že již teď jsou poradny zahlceny, doporučujeme neprodleně se na vyšetření objednat.
  K zápisu se musí dostavit i děti s rodiči, kteří pro současný rok žádali pro dítě odklad školní docházky, aby nám potvrdili zájem o zapsání dítěte do naší školy.
 • rodiče – cizinci doloží cestovní pas a doklad o pobytu

Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením registračních kódů dítěte dne 5. 5. 2022 na školním webu www.zslastuvkova.cz a na vstupních dveřích školy. Máme dostatečnou kapacitu, abychom mohli přijmout všechny přihlášené děti. Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky nebudou tedy písemně rozesílána.Po ukončení zápisu vydává ředitel školy Rozhodnutí o nepřijetí do školy, které bude naopak zákonnémuzástupci zasláno písemně.

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, je zveřejněn ve Vyhlášce MMB, naše škola však bude přijímat i děti bydlící mimo naši spádovou oblast. Pokud chcete zapsat dítě na jinou školu než spádovou, můžete tak učinit a není nutné chodit k zápisu zároveň i na spádovou školu – pokud by nespádová škola nemohla dítě z kapacitních důvodů přijmout, automaticky ho přijme spádová škola, i když na ní nebylo u zápisu.

Upozorňujeme, že rozhodnutí o odkladu školní docházky může vydat pouze jedna škola, proto Vás žádáme, abyste žádost o odklad podali pouze na své spádové škole.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzujeme zejména komunikativnost dítěte, technickou stránku řeči (správná výslovnost hlásek), socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, pravolevou a prostorovou orientaci, úroveň zrakového a sluchového vnímání.

Všímáme si také hrubé a jemné motoriky (např. zavazování tkaničky, stříhání papíru,…) a celkové práceschopnosti.

Vám a Vašim dětem nabízíme možnost reedukačních skupinek Školička.

Velmi se na Vaše děti a na Vás těšíme.

Bronislava Jašková, zástupce ředitele pro 1. stupeň
tel: 51 555 26 53, 774 639 169