Vážení rodiče,                                                                                 

nabízíme Vám možnost vánočního fotografování Vašich dětí firmou Photodienst Brno.                                                

pondělí  22. 11. 2021 – 1. A, B, C; 2. A, B, C, D; 5. A, B

pondělí  29. 11. 2021 – 1. D; 3. A, B, C, D; 4. A, C, D; 5. C, D

Každé dítě bude vyfotografováno na portrét a na fotografii. Z dodaných fotografií (do dvou týdnů od fotografování) si následně vyberete ze tří produktových řad (ostatní celé řady fotografií vrátíte – nelze si vybrat jednotlivé fotografie z 1. a 2. řady).

Vrácené soubory fotografií budou firmou skartovány.

1. řada: soubor fotografií (portrét)                        260 Kč                      

2. řada: soubor fotografií (postava)                       260 Kč                      

3. řada: celý soubor (portrét a postava)                390 Kč

Možnost přikoupení dárkového balíčku za 120 Kč (bude přiložen k fotografiím). Pokud o něj nebudete mít zájem, vrátíte jej celý.

Fotografování dvou a více dětí společně (sourozenců) nebude vzhledem k epidemiologické situaci probíhat.

Fotografování se uskuteční za dodržování zvýšených hygienických opatření a tak, aby se nesetkávaly jednotlivé třídy.

Návratky děti obdrží v pátek 19. 11. 2021 – je potřebné je v případě zájmu doručit třídní učitelce do data fotografování.

Bronislava Jašková, zástupce ředitele pro 1. stupeň