Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost vánočního fotografování Vašich dětí firmou Photodienst Brno.

Fotografování proběhne ve dnech 28. 11. 2022 – pondělí, 29. 11. 2022 – úterý (časový rozvrh – viz Bakaláři – Plán akcí a Návratka rozdaná dětem 24. 11. 2022).

Každé přihlášené dítě bude vyfotografováno na 1. a 2. řadu fotografií. Z dodaných fotografií (do tří týdnů od fotografování) si následně vyberete ze tří produktových řad

  • 1. řada: soubor fotografií (portrét)                          300 Kč
  • 2. řada: soubor fotografií (postava)                         300 Kč
  • 3. řada: celý soubor (portrét a postava)                 400 Kč
  • fotografování dvou a více dětí společně              + 50 Kč

a ostatní fotografie vrátíte – vrací se vždy kompletní poloviční řady, které budou po předání firmou skartovány (nelze si ponechat z každé řady různé fotografie). Firma zaručuje důslednou ochranu vrácených fotografií, včetně možnosti vystavení skartačního protokolu.

Budete-li mít zájem, můžete si přiobjednat přes internetový e-shop i další produkty spojené s fotografiemi.

Vyplněnou a podepsanou návratku odstřihněte (vrchní část informací si ponechejte) a pošlete třídní učitelce do 28. 11. 2022.

Organizační záležitosti:

Pokud bude mít zákonný zástupce zájem, aby se dítě z 1. stupně fotografovalo se sourozencem z 2. stupně, napíše sourozenci z 2. stupně písemné uvolnění na dobu fotografování. Sourozenec je předloží příslušnému vyučujícímu 2. stupně a na určenou dobu fotografování přijde do místnosti ŠD9 (1. patro, pavilon mimoškolní výchovy).

Pokud se dítě bude fotografovat se sourozencem z 1. stupně, organizačně zařídíme fotografování obou sourozenců společně.

Bronislava Jašková, zástupce ředitele 1. st.
tel.: 51 555 26 53
email: jaskova@zslastuvkova.cz