Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost vánočního fotografování Vašich dětí firmou Photodienst Brno.

Fotografování proběhne ve dnech 23. 11. 2023 – čtvrtek, 6. 12. 2023 – středa
(časový rozvrh – viz. Bakaláři – Plán akcí a Návratka rozdaná dětem na 1. stupni 16. 11. 2023).

Každé přihlášené dítě bude vyfotografováno na 1. a 2. řadu fotografií. Z dodaných fotografií (do 2 – 3 týdnů od fotografování) si následně vyberete ze tří produktových řad:

1. řada: soubor fotografií (portrét) / 300 Kč
2. řada: soubor fotografií (postava) / 300 Kč 
3. řada: celý soubor (portrét a postava) / 400 Kč
fotografování dvou a více dětí společně / + 50 Kč

a ostatní fotografie vrátíte – vrací se vždy kompletní poloviční řady, které budou po předání firmou skartovány (nelze si ponechat z každé řady různé fotografie). Firma zaručuje důslednou ochranu vrácených fotografií, včetně možnosti vystavení skartačního protokolu. Budete-li mít zájem, můžete si přiobjednat přes internetový e-shop i další produkty spojené s fotografiemi.

Vyplněnou a podepsanou návratku odstřihněte (vrchní část informací si ponechejte) a pošlete třídní učitelce do 22. 11. 2023.

Organizační náležitosti:
Pokud bude mít zákonný zástupce zájem, aby se dítě z 1. stupně fotografovalo se sourozencem z 2. stupně, napíše sourozenci z 2. stupně písemné uvolnění na dobu fotografování. Sourozenec je předloží příslušnému vyučujícímu 2. stupně a na určenou dobu fotografování přijde do místnosti ŠD9 (1. patro, pavilon mimoškolní výchovy).

Pokud se dítě bude fotografovat se sourozencem z 1. stupně, organizačně zařídíme fotografování sourozenců společně: např. 4. D se fotografuje ve čtvrtek 23. 11 v 11 hodin, 5. A se fotografuje ve středu 6. 12. v 8:05 hodin – sourozenci se fotografují společně ve dřívějším termínu tzn. ve čtvrtek 23. 11 v 11 hodin.

Bronislava Jašková, zástupce ředitele 1. st.