Ve čtvrtek 8. 9 . 2022 se uskuteční třídní schůzky

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 se v 17.30 uskuteční třídní schůzky. Před nimi se v 16.45 koná schůzka třídních důvěrníků s ředitelem školy.