Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které Vám předáme všechny informace potřebné před zahájením školní docházky, se koná ve středu 7. června 2023 v 17 hodin.  V případě příznivého počasí se sejdeme v 1. atriu školy (zadní vchod školy z ulice Laštůvkova), v případě nepříznivého počasí v jídelně školy (vše bude označeno šipkami).

Přítomny budou třídní učitelky a zástupce agentury Čiba Sport Athletic. Získáte informace o všeobecné sportovní přípravě, kterou tato agentura na naší škole zajišťuje (bližší informace pro rodiče na www.cibasport.cz). Na této schůzce budeme také zjišťovat zájem o zařazení dítěte do školní družiny. Promyslete si předem, zda budete požadovat zařazení Vašeho dítěte do školní družiny, protože přímo na místě bude nutné vyplnit a odevzdat zápisní lístek, a zda budete chtít zařadit Vaše dítě do všeobecné sportovní přípravy.

Psací potřeby si vezměte s sebou.

V případě, že se nebudete moci schůzky z vážných důvodů zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na email jaskova@zslastuvkova.cz. Informace ze schůzky a dokumenty potřebné k vyplnění Vám budou zaslány emailovou poštou.

Bronislava Jašková
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň