Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků,

na které rodičům předáme všechny informace potřebné před zahájením školní docházky, se koná

ve čtvrtek 9. června 2022 v 17 hodin.

V případě příznivého počasí se sejdeme v 1. atriu školy (zadní vchod školy z ulice Laštůvkova), v případě nepříznivého počasí v jídelně školy (vše bude označeno šipkami).

Přítomny budou třídní učitelky a zástupce agentury Čiba Sport Athletic. Rodiče získají bližší informace o všeobecné sportovní přípravě, kterou tato agentura na naší škole zajišťuje (www.cibasport.cz).

Na této schůzce budeme také zjišťovat zájem o zařazení dítěte do školní družiny. Prosíme rodiče, aby si promysleli, zda budou požadovat zařazení dítěte do školní družiny, protože přímo na místě bude nutné vyplnit a odevzdat zápisní lístek, a zda budou chtít zařadit dítě do všeobecné sportovní přípravy.

Psací potřeby si  vezměte s sebou.

V případě, že se nebudete moci schůzky z vážných důvodů zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na email jaskova@zslastuvkova.cz. Informace ze schůzky a dokumenty potřebné k vyplnění Vám budou zaslány emailovou poštou.

Bronislava Jašková
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň