V pátek 22. 12. 2023 od 8:30 hodin v tělocvičně č. 2

Neoficiální přebor školy ve skoku vysokém pro školní rok 2023 /2024

Program – časový pořad:
8:00 – rozcvičování a zkušební skoky kategorie „dívky a hoši 6. – 7. tříd“
8:30 – zahájení závodů – hoši a dívky 6. – 7. ročník
10:00 – vyhlášení výsledků kategorie 6. – 7. tříd 
10:15 – rozcvičování a zkušební skoky kategorie „dívky a hoši 8. – 9. tříd“
10:30 – zahájení závodů – dívky a hoši 8. – 9. ročník
12:00 – vyhlášení výsledků kategorie 8.  – 9. tříd

Základní výšky:
dívky ml. – 105 cm
hoši ml. – 110 cm
dívky st. – 110 cm
hoši st. – 115 cm

Každá třída vyšle do závodu alespoň tři chlapce a tři dívky. Zástupce třídy startující přihlásí nejpozději do středy 15. 12. 2023 do 15:00 hodin písemně u zástupce ředitele M. Dlapy nebo u svých vyučujících Tv. Počet startujících není omezen. Čas zahájení starší kategorie je předpokládaný a může se změnit podle aktuální situace v závodě mladší kategorie.

Celý závod bude doprovázen hudbou a na nejlepší tři závodníky každé kategorie čekají věcné ceny, diplomy a medaile.

Jana Kouřilová – vrchní rozhodčí
Miroslav Dlapa –  ředitel závodu