Tenisová škola MD TENNIS

Jdeme do 23. roku působení na škole

Tenisová školička MD TENNIS Mgr. Miroslava Dlapy, která působí na naší škole již od roku 1995, pokračuje letos 23. ročníkem své činnosti. 

Naše tenisová škola je zaměřena především na výuku základních prvků tenisu pro děti prvního stupně. Trénujeme v tělocvičně školy (přes zimu) a na školních antukových dvorcích (během podzimu a jara). Tréninky probíhají 2 x týdně vždy v pondělí a ve středu od 15:30 do 16:30 hodin (skupina pokročilých od 16:30 do 17:30 h.), tréninková jednotka trvá 60 minut. Tréninky neprobíhají v době školních prázdnin a ve dnech státních svátků.

Tréninky jsou vedeny zkušeným trenérem s dlouholetou praxí jak tenisového trenérství (2. trenérská třída), tak učitelství na ZŠ.

Pro děti ze ZŠ Laštůvkova možnost docházení přímo ze školní družiny.

V případě zájmu umístit dítě do naší TŠ nás kontaktujte na mailové adrese MD_tennis@seznam.cz.

Upozorňujeme, že kapacita tenisové školičky je omezena.

 

Na podzim začínáme novým ročníkem v pondělí 17.9. 2018, schůzka s rodiči přihlášených dětí se koná o týden dříve - v pondělí 10. 9. 2018 v 17:00 hodin na školních tenisových dvorcích.

 

Platba za TŠ se hradí pouze pouze bezhotovostně na účet vedený u Poštovní spořitelny
č. ú. 124 652 465 / 0300
(jako variabilní symbol uvádějte prosím datum narození dítěte)

 

 

MD TENNIS je vždy první srpnový týden také organizátorem týdenního prázdninového tábora.

V letošním roce se tábor koná v termínu od 27. 7. do 3. 8. 2019. Více na stránkách tábora Želetavka.

 

Veškeré informace jak o tenisové školičce, tak i o prázdninovém stanovém táboře vám podá:

Mgr. Miroslav Dlapa
MD_tennis@seznam.cz
777 856 956