Školní psycholog

Pavilon U2 - 2.patro

Mgr. Tereza Procházková

Tel: 515 552 647

e-mail: prochazkova@zslastuvkova.cz

 

Konzultační hodiny:

Pondělí 8:00 – 15:00

Úterý 8:00 – 15:00

Čtvrtek 8:00 – 15:00

 

 Od září 2018 u nás nově působí školní psycholožka. Věnuje se žákům, kteří ji sami vyhledají, nebo kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci. Zaměřuje se na spolupráci se zaměstnanci školního poradenského pracoviště a s třídními učiteli. Zabývá se také diagnostikou a následnou prací s třídními kolektivy ve snaze podpořit dobré vztahy a pozitivní atmosféru školy.

 

Milí žáci,

od září 2018 můžete kdykoli během konzultačních hodin přijít za školní psycholožkou a vyhledat její pomoc, radu nebo si třeba jen popovídat.

 

V jakých situacích se na ni obrátit? Když si nevíte rady:

 -        se spolužáky a vztahy ve třídě nebo ve škole

-        s osobními problémy (vztahy, nepříjemné pocity, strach, tréma, …)

-        s tím, co se odehrává doma (problémy a konflikty v rodině, násilí, …)

-        s čímkoli, co vás tíží

 

Přijdete-li s jakýmkoli problémem, jeho obsah bude důvěrný a psycholožka se bez vašeho vědomí nebude o informace s nikým dělit. Pokud chcete sdělit jakoukoli informaci anonymně, můžete využít schránku důvěry.

 

 Vážení rodiče,

také vy můžete využít konzultací se školní psycholožkou především v těchto oblastech:

 -        změny v chování dítěte, psychické problémy

-        podezření, že se dítěti na škole (i mimo ni) děje něco, co by nemělo

-        náročná rodinná situace, která negativně ovlivňuje psychiku dítěte

 

Konzultaci, prosím, domlouvejte emailově či telefonicky.