Školní prázdniny

Organizace školního roku 2018/2019 podle vyhlášky MŠMT ČR.

 

Výuka ve školním roce 2018/2019 bude zahájena v pondělí 3. září 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Do školy nastoupí žáci ve čtvrtek 3. ledna 2019.

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou na naší škole od 11. do 17. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 18. dubna 2019.

Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

 

Oficiální dokument MŠMT.