Školní prázdniny

Organizace školního roku 2017/2018 podle vyhlášky MŠMT ČR.

 

Výuka ve školním roce 2017/2018 bude zahájena v pondělí 4. září 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Do školy nastoupí žáci ve středu 3. ledna 2018.

První pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou na naší škole od 5. do 11. února 2018.

Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů připadají na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.