O nás

Naše základní škola je jednou ze čtyř základních škol brněnské městské části Bystrc. Byla slavnostně otevřena 1. září roku 1980. Pracujeme podle vlastního ŠVP, jsme členem sítě Tvořivých škol, Asociace školních sportovních klubů, při škole pracuje atletický sportovní klub BYAC Brno a spolu se sportovní agenturou Čibasport se zejména na prvním stupni zaměřujeme na všeobecnou sportovní přípravu dětí. Dále se zaměřujeme na výuku informatiky, se kterou je spojen i ojedinělý projekt fungování dětské školní televize LTV. Věnujeme se ekologické výchově (pravidelný sběr papíru, třídění PET lahví a elektroodpadu díky zapojení do projektu Recyklohraní). Máme jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v Brně s 250 metrovou tartanovou atletickou dráhou, travnatým fotbalovým hřištěm, 2 antukovými tenisovými dvorci a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Naše škola je tradičním pořadatelem sportovních zejména atletických soutěží,  fyzikálních olympiád či seminářů (Tvořivá škola, Korfbal do škol, atd.).

Absoventkou naší školy je olympijská vítězka ve skifu na LOH 2012 v Londýně veslařka Mirka Knapková.

I letos pokračujeme v osvědčeném projektu z loňska - skupinovou výukou nejen v hodinách angličtiny, ale, pokud to z organizačních důvodů jde, tak také v hodinách českého jazyka a matematiky na 2. stupni.

Do letošního školního roku vstupujeme plni očekávání jak moc bude výuka náročná při velké rekonstrukci školy, která zahrnuje výměnu všech oken, zateplení pláště budovy a zabudování celkové rekuperace. Tyto stavební úpravy jsou naplánovány na celý školní rok s ukončením na konci příštích letních prázdnin. A to přes tyto hlavní prázdniny proběhla ještě výměna termoregulačních ventilů u všech radiátorů, výměna teplovodního potrubí v kanálech pod školou a zcela se přebudovala více než 35 let stará školní kotelna. Navíc se podařilo zcela opravit hlavní venkovní schodiště, které přes proběhlou zimu značně utrpělo.

Přejeme všem žákům, rodičům i nám zaměstnancům školy, aby školní rok 2017/2018 proběhl pro všechny úspěšně a hlavně ve zdraví a ve vzájemné spolupráci.

 

Aktualizováno 18. 8. 2017