Novinka

17 Květen 2020 00:38

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,


všechny děti, které na naši školu přišly k zápisu do 1. tříd, jsou přijaty. Prosíme rodiče, jejichž děti byly přijaty i na jinou školu a na naši školu nenastoupí, aby tuto skutečnost co nejdříve písemně oznámili na e-mailovou adresu reditel@zslastuvkova.cz.

Mgr. Petr Křivka, ředitel


Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2020- 2021

Žáci - přerušené řízení o přijatí do 1. třídy pro školní rok 2020- 2021

Žáci - odklady povinné školní docházky pro školní rok 2020- 2021