Kroužky

Zde se můžete seznámit s nabídkou kroužků, které naše základní škola pořádá pro své žáky ve školním roce 2019/2020.

Všechny naše kroužky začínají v měsíci říjnu a končí v měsíci květnu. V každém kroužku je omezený počet míst!

Stručný přehled kroužků:

Název Den Čas Vedoucí Cena Zaměření
Keramika 1. stupeň Pondělí

13:15-14:45

Peštálová Lenka 1 700,-Kč/školní rok žáci 1. stupně
Keramika ŠD Pondělí 15:30-16:40 Kalová Jitka 1 700,- Kč/školní rok děti ze ŠD
Sportovní kroužek "Malá liga" Pondělí 13:45-14:35 Schwabová Miloslava zdarma děti 2.-4. roč.
Tvoření - barvička Úterý 15:30-16:45 Měřičková Kristýna 550,- Kč/školní rok děti 1.-4. roč. (ŠD)
Keramika 1. stupeň Úterý 14:25-15:55 Peštálová Lenka 1 700,-Kč/školní rok žáci 1. stupně
Flétna - mírně pokročilí Úterý 14:00-15:00 Mgr. Plšková Gabriela 1 000,- Kč/školní rok 1. stupeň
Flétna - začátečníci Středa 14:00-15:00 Mgr. Plšková Gabriela 1 000,- Kč/školní rok 1. stupeň
Taneční kroužek Středa 14:00-15:00 Zilayová Radmila 1 000,- Kč /školní rok děvčata 1. stupeň
Kuchtík - vaření ŠD Čtvrtek 15:30-16:45 Pešková Ilona 1 200,- Kč /školní rok děti 2.-4. roč.
 Florbal - ŠD  Čtvrtek  15:30-16:45 Sklárčíková Gábina  a Chalupníková Blanka  zdarma děti ze ŠD

 

Stručný popis kroužků:

Keramika 1. stupeň

V kroužku si osvojíte či prohloubíte základní metosy s keramickou hlínou, licí hmotou, glazurami, engobami a sklem.

Keramika ŠD

V kroužku si děti osvojí základní metody práce s keramickou hlínou, glazurami, sklem.  Klademe důraz na vlastní stvárnění představ a fantazii.

Sportovní kroužek "Malá liga"

V kroužku se děti naučí házet a chytat míče, základní míčové hry,  házenou, vybíjenou, přehazovanou, streetball, baseball, florbal a zúčastní se soutěží, které se konají v rámci Malé igy.

Tvoření - barvička

Kroužek dětem nabízí malování na textil, sklo, kameny. Skládání origami, výroba svátečních dekorací a spoustu dalších zábavných a kreativních výtvorů.

Flétna - mírně pokročilí

Děti se zde naučí hravou formou základy hudební nauky ( noty, rytmus...), správnému dýchání, držení těla, tvoření tónu na flétnu. Společně si i zazpíváme.

Flétna - začátečníci

Děti se zde naučí hravou formou základy hudební nauky, správnému dýchání, držení těla, tvoření tónu na flétnu. Společně si i zazpíváme.

Taneční kroužek

Kdo si tančí, nezlobí…..V tanečním kroužku se nejprve protáhneme, posílíme svaly celého těla a zaměříme se také na správné držení těla. V taneční části si vyzkoušíme zumbu, tance moderní, country, lidové i břišní. Společně se naučíme krátkou taneční sestavu.

Kuchtík - vaření ŠD

Základy vaření.

Florbal - ŠD

V kroužku si hlavně užijete florbal a hru, samozřejmě si také osvojíme základní pravidla a techniky.