Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na zápis do 1. třídy, který se koná

ve středu 12. 4. 2023

   14 – 18:00 hodin

ve čtvrtek 13. 4. 2023

   14 – 18:00 hodin

v pavilonu pro 1. stupeň (boční vchod).

Termín zápisu je platný i pro rodiče a děti z Ukrajiny

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 včetně.

Vyplnění elektronické Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a rezervování času zápisu je spuštěno 16. 3. 2023. Bez provedení rezervace budete muset s dítětem čekat na volný časový termín a delší doba čekání není pro dítě komfortní. Rezervace termínu zápisu dítěte je možná nejpozději 24 hodin před zápisem, rodiče dětí z Ukrajiny provedou rezervaci na stanovišti s názvem Děti z Ukrajiny. V případě, že máte potřebná doporučení k odkladu školní docházky, přijďte na zápis bez rezervace času.

Přítomnost dítěte na zápisu je nutná. Pokud se dítě nemůže dostavit např. z důvodu nemoci, můžete přijít bez něj, provedeme zápis bez dítěte a při následné návštěvě s dítětem (termín po telefonické domluvě se zástupkyní 1. stupně) bude zápis dokončen. 

Na zápis si přineste:

 • vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  (vyplnění jmen rodičů podle rodnéholistu – pokud je otec či matka uveden/a v rodném listu, musí být uveden/a i v registračním formuláři. V části zastupování dítěte ve věcech jednání se školou uveďte jednoho zákonného zástupce, protože v případě zatržení obou zákonných zástupců budou informace o řízení zbytečně zasílány oběma uvedeným zákonným zástupcům. U mateřských školek uvádějte i označení oddělení. V případě opravy údajů ve formuláři nevytvářejte nový formulář s novým vygenerovaným číslem, ale po přihlášení opravte údaje ve formuláři stávajícím. Pro opakovaný přístup do registračního systému doporučujeme uložit si Vámi zvolené přístupové heslo.
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz pro doložení trvalého místa bydliště
 • v případě žádosti o odklad vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o odklad
  Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím vyjádřením Pedagogicko – psychologické poradny (nebo Speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) do 30. 4. 2023. Vzhledem k tomu, že již teď jsou poradny zahlceny, doporučujeme neprodleně se na vyšetření objednat. K zápisu se musí dostavit i děti s rodiči, kteří pro současný rok žádali pro dítě odklad školní docházky, aby nám potvrdili zájem o zapsání dítěte do naší školy.
  Upozorňujeme, že rozhodnutí o odkladu školní docházky může vydat pouze jedna škola, proto Vás žádáme, abyste žádost o odklad podali pouze na své spádové škole.
 • rodiče – cizinci doloží cestovní pas a doklad o pobytu
 • rodiče dětí z Ukrajiny – doloží vízum, doložku o pobytu, pas (rodiče i dítěte), doklad o zdravotní pojišťovně, rodný list

Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením registračních kódů dítěte v rozmezí týdne  9. – 12. 5. 2023 na školním webu zslastuvkova.cz a na vstupních dveřích školy. Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky nebudou písemně rozesílána.

Po ukončení zápisu vydává ředitel školy Rozhodnutí o nepřijetí do školy, které bude naopak zákonnému zástupci zasláno písemně.

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, je zveřejněn ve Vyhlášce MMB, naše škola však bude přijímat i děti bydlící mimo naši spádovou oblast. Pokud chcete zapsat dítě na jinou školu než spádovou, můžete tak učinit a není nutné chodit k zápisu zároveň i na spádovou školu – pokud by nespádová škola nemohla dítě z kapacitních důvodů přijmout, automaticky ho přijme spádová škola, i když na ní nebylo u zápisu.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzujeme zejména komunikativnost dítěte, technickou stránku řeči (správná výslovnost hlásek), socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, pravolevou a prostorovou orientaci, úroveň zrakového a sluchového vnímání. Všímáme si také hrubé a jemné motoriky (např. zavazování tkaničky, stříhání papíru,…) a celkové práceschopnosti.

Vám a Vašim dětem nabízíme možnost reedukačních skupinek Školička. Bližší informace jsou umístěny na webu naší školy. 

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 774 639 169 – zástupkyně ředitele pro 1. stupeň