Projekty

Zde můžete vidět projekty, které jsme na naší škole realizovali nebo realizujeme. Jde o projekty financované MŠMT, EU i naší školou. Projekty jsou jednou z možností jak můžeme našim žákům nabídnout nadstandardní přístup ke vzdělávání. Snažíme se těchto možností  využívat co nefektivněji a nejčastěji.

 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně

EVVO projekt

RAMPS-VIP III

Tvořivá škola

EU peníze školám

Recyklohraní

Profesní rozvoj pedagogů

NEPZ - nejbohatší ekosystémy planety Země

EDISON

Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání

Podpora výuky fyziky