Vědomostní soutěže 2016-2017

Dějepisná olympiáda

15. listopadu se konalo školní kolo určené pro žáky 8. a 9. tříd.

Výsledky

 

Olympiáda v Anglickém jazyce

Školní kolo určené primárně pro žáky 8. a 9. tříd se konalo ve čvrtek 1. 12. 2016.

Výsledky