Odškodňování úrazů

Všichni žáci školy jsou pojištěni proti úrazu na celém území ČR, pokud se tento stane v době výuky nebo školní akce.

Podmínkou je nahlášení úrazu žákem ihned po jeho uskutečnění. Každý žák je povinen příslušnému učiteli bezodkladně nahlásit i drobný úraz. Případné zhoršení stavu po drobném úrazu je nutné nahlásit nejpozději do dvou dnů. Také dodatečné nahlášení úrazu, který nebyl dítětem oznámen v den uskutečnění, je možné maximálně do dvou dnů, při pozdějším nahlášení nemůže být školou úraz posouzen jako školní úraz.

Pokud je žák následkem úrazu v léčení, škola předá rodičům (nejčastěji prostřednictvím žáka) formulář pro ošetřujícího lékaře. Tento jej po ukončení léčby vyplní a rodiče jej předají zpět škole. Ta jej předá pojišťovně, která rozhodne, zda má postižený nárok na pojistné plnění a v jaké výši.