Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

 

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení
a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním,
ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

 

Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami.  Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Školní akademie

Oslava 30 let otevření naší školy se konala ve Společenském centru v Bystrci v pátek 25. února 2011 od 17,00 hodin.

Partneři školy

EXAC

 

Zajímavosti

Beseda s M. Knapkovou (2012)

Projekt NEPZ