Třídní důvěrníci

Zákonní zástupci v každé třídě si zvolili svého zástupce pro jednání se členy výboru Nadačního fondu.

První setkání těchto třídních důvěrníků v novém školním roce se zpravidla koná v den prvních třídních schůzek v novém školním roce, většinou 1 hodinu před zahájením TS.