Stravování

Všichni žáci školy mají možnost chodit na obědy do školní jídelny. Obědy připravuje školní kuchyně, která je samostatným právním subjektem a nepodléhá řediteli školy. Informace v této sekci jsou informacemi školní kuchyně a základní škola za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

             Platby obědů, přihlášky nebo odhlášky obědů a další organizační záležitosti zajišťuje stravovací referentka: Ivana Cibuliaková- tel: 546215169, mob: 739771985, e-mail: sjlastuvkova@centrum.cz

! Odhlášky obědů je možné provést osobně, telefonicky, emailem nebo SMS zprávou na stravovací referentku. V případě, že má strávník přístupové údaje k elektronickému ovládání, odhlašuje se pomocí tohoto elektronického systému !

 

Možnost přehlašování a odhlašování obědů přes internet - informace zde

 

Žáci všech ročníků mají možnost výběru ze dvou jídel. Výdej obědů probíhá od 11:30 do 14:00 hodin.

Jídelní lístek je k dispozici též vlevo v hlavním menu.

 

 Důležité informace a dokumenty ke stažení:

 

OZNÁMENÍ - přechod pouze na bezhotovostní platby od 1. 12. 2018

 

 

OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÉ CENĚ STRAVNÉHO

  

 

 

Tabulka alergenů

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro ŠJ Laštůvkova 77, přísp.org. na roky 2022-2023

Rozpočet na rok 2020

 

Rozpočet a střednědobý výhled hospodaření

 

Pokyny ke stravování ve školní jídelně (pro rok 2020/2021)

Přihláška/registrace ke stravování (2020/2021)

Souhlas rodičů se stravováním - týká se rodičů platících bezhotovostně  !!!DŮLEŽITÉ!!!

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

 

Ředitelka ŠJ Ema Roupcová - kontakty:

e-mail - sjlastuvkova@volny.cz
telefon  - 546 224 877
mobil - 604 733 594

 

Pověřenec GDPR od 1.7.2020:


I3 Consultants
Scheinerova 1570/6
628 00 Brno
poverenec.oou@i3c.cz
tel.543 214 714
mob.732 383 816