Stravování

Všichni žáci školy mají možnost chodit na obědy do školní jídelny. Obědy připravuje školní kuchyně, která je samostatným právním subjektem a nepodléhá řediteli školy. Informace v této sekci jsou informacemi školní kuchyně a základní škola za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

             Platby obědů, přihlášky nebo odhlášky obědů a další organizační záležitosti zajišťuje stravovací referentka: Soňa Mattová - tel: 546215169, mob: 739771985, e-mail: sjlastuvkova@centrum.cz

! Odhlášky obědů je možné provést osobně, telefonicky, emailem nebo SMS zprávou na stravovací referentku. V případě, že má strávník přístupové údaje k elektronickému ovládání, odhlašuje se pomocí tohoto elektronického systému !

 

Možnost přehlašování a odhlašování obědů přes internet - informace zde

 

Žáci všech ročníků mají možnost výběru ze dvou jídel. Výdej obědů probíhá od 11:30 do 14:00 hodin.

Jídelní lístek je k dispozici na internetu ZŠ (vlevo v hlavním menu).

 

 Důležité informace a dokumenty ke stažení:

 

OZNÁMENÍ STRÁVNÍKŮM - PŘECENĚNÍ OBĚDŮ OD 1. 1. 2018

 

Stravné na měsíc únor 2018

 

INFORMACE O DOČASNÉ ÚPRAVĚ JÍDELNÍČKU NA ZAČÁTKU ÚNORA

 

  Tabulka alergenů

 

Finanční plán hospodaření na rok 2018

Střednědobý výhled finančního hospodaření 2019-2020

 

Pokyny ke stravování ve školní jídelně a zápisový lístek ke stravování

Souhlas rodičů se stravováním - týká se rodičů platících bezhotovostně  !!!DŮLEŽITÉ!!!

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (od 1. 1. 2018)

 

Ředitelka ŠJ Ema Roupcová - kontakty:

e-mail - sjlastuvkova@volny.cz
telefon  - 546 224 877
mobil - 604 733 594