Pokyny k bezhotovostním platbám

Při bezhotovostních platbách na účet školy používejte prosím níže určené identifikátory platby

 

Číslo účtu školy: 43030621/0100

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte (viz Bakaláři)    

Specifický symbol: seznam zde

 

Pozor: Číslo účtu školy je odlišné od čísla účtu Nadačního fondu!