Smejkalová Ivana

vyučující nechce zveřejnit fotografiiNetřídní vyučující
Zastupující TU 6.B (Mgr. Pavel Kellner)
Aprobace: tělesná výchova - zeměpis

 

Kontakty:

Telefon do kabinetu: 515 552 641
Email: smejkalova@zslastuvkova.cz
kabinet TV 2 –  přízemí, centrální část

 

 

Rozvrh vyučujícího:

  Rozvrh hodin všech vyučujících je dostupný zde - nezapomeňte vybrat vyučujícího z nabídky.

 

Učební materiály

Zeměpis 6. ročník

Zeměpis 7. AC

Zeměpis 8. ročník

Zeměpis 9. ročník

 

Konzultační hodiny:

po telefonické domluvě