Školní rok

Organizace výuky, akce školy.

 

 < - vyberte si v Menu vlevo prosím

 

Průběžně doplňované akce, jejich termíny, naleznete v elektronické žákovské knížce (Bakaláři) v menu Plán akcí.