Školní mléko

Změny v kupování školního mléka a mléčných výrobků od 1.1.2010

 

Rodiče mohou svým dětem dobít kreditní kartu pouze těmito způsoby :

• prostřednictvím internetového bankovnictví
• platebním příkazem podaným ke své bance
• poštovní poukázkou na kterékoli České poště

Nadále tedy není možné platit v hotovosti ve škole.

Platby se provádějí na účet č. 5015017799/5500, variabilní symbol: číslo kreditky.

POZOR!!! Při nesprávně uvedeném variabilním symbolu nebude platba přiřazena.

 

Jak postupovat při dobíjení kreditky?

Kartu lze nabít libovolnou částkou platebním příkazem na účet číslo 5015017799/5500. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo, které naleznete na přední straně karty. Pokud neuvedete při bezhotovostní úhradě číslo karty jako variabilní symbol, nebude možné kartu nabít. Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky www.automaty.come.cz. Systém připíše zaplacený kredit na kartu bezprostředně po přijetí platby. Pro první vstup do Vašeho účtu je třeba zadat do příslušných políček číslo karty a jednorázové heslo, které je vytištěné na Vaší kartě. Případný zůstatek kreditu na kartě bude automaticky převeden do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky bude po vrácení případného přeplatku karta zablokována.

 

Co dělat při ztrátě kreditky?

Při ztrátě karty kontaktujte neprodleně pí. asistentku Sklárčíkovou, která provede zablokování karty. Provozovatel automatu vám potom jejím prostřednictvím vydá kartu novou, na kterou bude převeden zůstatkový kredit z karty ztracené. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za případné nákupy další osobou, které mohly být provedené ze ztracené karty před jejím zablokováním.

 

Co dělat při poškození kreditky?

Pokud dojde k takovému poškození karty, že není možné její přečtení v automatu, avšak je možné přečíst identifikační údaje karty, kontaktujte pí. asistentku Sklárčíkovou a požádejte o výměnu karty za novou. Pokud je karta zcela zničená, postupujte jako při ztrátě karty.

 

Kde získat další informace?

Další informace o produktech nabízených v automatech i celém projektu najdete na stránkách www.happysnack.cz. Informace a detaily o tom, co si právě Vaše dítě objednává ke svačině či o zůstatkovém kreditu, jsou k dispozici na stránkách www.automaty.come.cz.