ŠD-9

 Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po  

  oběd 

 

hry, vycházka 

 ČIBA

hry, svačinka

 

 odd.spojeno do odd.1

Opona 15.30-16.45

Tenis MD 15.30-16.15

Judo15.30-16.30

 

Út  

 oběd 

 

hry, vycházka 

 

 Basket

 

 hry,svačinka

ČIBA

odd.spojeno do odd.1

Barvička 15.30-16.45

St    oběd

hry,vycházka

 

 

 

hry, svačinka

 

 odd.spojeno do odd.1

Keramika ŠD 15.30-16.45

Tenis MD 15.30-16.15

Čt  

 oběd 

hry, vycházka

ČIBA

Basket

hry, svačinka

 odd.spojeno do odd.1

Florbal 15.30-16.45

 

 

   oběd 

hry, vycházka

 

hry, svačinka

 odd.spojeno do odd.1
 

 

Vychovatelka: Ilona Pešková
   
Informace pro rodiče:   

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

*****************************

DUBEN

V pondělí 30.4. proběhne v družině ČARODĚJNICKÝ REJ. V době od 13:45 do 15:15 hodin na děti v maskách čarodějů a čarodějnic čekají kouzelné úkoly. V této době prosím nevyzvádejte děti.

BŘEZEN

Sférické kino-ve středu 28.3. od 14:00-14:45 hod. Program ZULA hlídka. Cena 55,-Kč. V tuto dobu prosím nevyzvedávejte děti.

Barevný týden v družině:pondělí 26.3. modrá, úterý 27.3. žlutá, středa 28.3. černá a bílá. V tyto dny dejte prosím dětem oblečení dané barvy.

Vynášení Morany - v úterý 20.3. v době vycházky půjdeme s dětmi vynést Moranu a přivíta jaro

Velikonoční dílničky v naší družině 15.3. -tento den si vyrobíme jarní velikonoční výrobek.

Prosím náhradní oblečení na ven, je tam hodně mokro.

ÚNOR

Prosím o donesení papírových kapesníků do družiny.

Děkuji. Vychovatelka Ilona Pešková

Čtvrtek 22.2. - Karneval -masky a kostýmy s sebou :)) 

Ve čtvrtek 1.2. bude probíhat školní kolo soutěže Superstar. V době od 13:45 do 15:15 hod. není možné vyzvedávat děti. Děkujeme za pochopení.

LEDEN

Prosím o donesení věcí na převleční pro Vaše děti. Zateplené kalhoty, rukavice, čepice. Vše prosím podepište.

Děkuji

Během měsíce ledna budeme vybírat z našeho oddělení zpěváčky na soutěž Superstar. Účast je dobrovolná a je potřeba zazpívat českou písničku podle vlastního výběru. Školní kolo pak proběhne ve čtvrtek 1.2. od 13:45-15:15 hod.

Info ohledně platby za školní družinu (2.pololetí) mají děti nalepeny v deníčcích. Informace, prosím, podepište. Platbu proveďte nejpozději do 20. 2. 2018. Děkuji. 

PROSINEC

12.12 v úterý se u nás na patře budou konat vánoční dílničky. Děti si budou moct vyrobit v každém ze čtyř oddělení výrobek. Dílny se konají od 13.45 do 15.00,v této době si,prosím,nevyzvedávejte děti.

Děkuji  Jana        

V úterý 5.12. se bude konat v našem oddělení Čertovské řádění od 14 do 15h. Děti si přinesou něco malého na zub(chips,tyčinky,sušenky....každý něco...). A samozřjmě převlek hodný akce. V této době si,prosím,nevyzvedávejte děti.                                                 Děkuji Jana

Info: družinka začíná od 6:00 hodin a končí 16:45 hod.

KROUŽKY ŠD - pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo nějaký kroužek (nabídka na http://www.zslastuvkova.cz/krouzky nebo na nástěnce ve školní družině), prosím o vyplnění přihlášky, kterou mi dítě odevzdá a já ji předám vedoucím kroužku. Kapacity kroužků jsou omezeny. Pokud nemáte přihlášku, prosím, napiště mi o jaký kroužek máte zájem a já Vám ji dodám.

ČIBA - prosím, ať mají všechny přihlášené děti převlečení a boty (mohou jít s tréninkem i ven) a hlavně řekněte dětem, co na trénink mají za oblečení. (Boty mohou mít ty, ve kterých jdou ráno do školy.)

Dále prosím rodiče, opravdu nevstupujte do budovy školy, pokud to nemáte domluvené s vychovatelkou nebo učitelkou. Je to v rámci bezpečnosti Vašich dětí! Děti jsou šikovné, nebojte se. Společně to zvládneme :)))

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos třeťáci, a to: 7. a 9. odd. Od 15.30 je 9.odd.spojeno do odd.1.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosím,aby si děti zařídily družinový deníček samy. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!