ŠD-8

Vychovatelka: Kristýna Kovaličková 

 

Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.

Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na odd. č.2

Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.

Deníčky – Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.

Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.

Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!

Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení

 

 

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
 pondělí          oběd                  

       tématický program        

vycházka

ČIBA

hry, svačinka         

 

 odd.spojeno do odd.

 

 úterý

 

  oběd

 

tématický program 

vycházka 

 

 

 hry, svačina

 

odd.spojeno do odd.

 

 středa

 

  oběd

 

tématický program

vycházka

 

hry, svačina

 

 odd.spojeno do odd.

 

 

 

 čtvrtek  - oběd

vycházka

 ČIBA

hry, svačina

 

 odd.spojeno do odd.

 

 

 pátek oběd

vycházka

 

 

hry, svačina

 odd.spojeno do odd.