ŠD-7

 Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po -

oběd

 

HRY, VYCHÁZKA

KERAMIKA 13,45 - 15,15 

FLÉTNA 14,00 - 15,00 

ČIBA 14,35 - 15,20

 

 

hry, svačinka

OPONA 15,30 - 16,45 

JUDO 15,30 - 16,45 

KERAMIKA 15,30 - 16,45 

 Konečná ŠD v odd.5

Út -

oběd

HRY, VYCHÁZKA 

MALÁ LIGA 13,30 - 14,30 

FLÉTNA 14,00 - 15,00

ČIBA 3.r  14.45 - 16.15 

 

hry, svačinka 

BARVIČKA 15,30 - 16,45 

BADATELSKÝ KROUŽEK 15,30 - 16,45 

 Konečná ŠD v odd.5

St oběd

hry, činnost v ŠD

HRY, VYCHÁZKA 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 13,45 - 14,25 

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK 13,30 - 15,00 

 ČIBA 13,40 - 14,25 

hry, svačinka

DESKOVÉ HRY  15,30 - 16,45 

 

Konečná ŠD v odd.5

Čt oběd

hry, činnost v ŠD

HRY, VYCHAÁZKA

 

ĆIBA  14,35 - 15,25 

hry, svačinka

NÁBOŽENSTVÍ 

15,15 - 16,00 

FLORBAL  15,30 - 16,45

  KUCHTÍK 15,30 - 16,45 

 

Konečná ŠD v odd.5

oběd

hry, činnost v ŠD

HRY, VYCHÁZKA 

ČIBA 3.r 14,35 - 15,25 

FLORBAL 14,30 - 15,30 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.5

 

 

 

Vychovatelka: Ilona Pešková                                                                   
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

*****************************

PROSINEC 

 4.12.2018  Čertovské odpoledne 

* masku a dobrou náladu s sebou 

* soutěže a diskotéka 

* začínáme ve  13,30 h 

13.12.2018 Vánoční dílničky

Přijďte si společně s Vašimi dětmi vyrobit vánoční dekoraci, zazpívat si,  pobavit se.   Dílničky jsou od 16,30  - 18 ,00 hodin v prostorách školy. 

20.12.2018 Vánoční posezení 

od 13,30 do  15,00 h si s dětmi zazpíváme koledy u stromečku,  popovídáme si o tradicích a budeme čekat na Ježíška.  Drobné pohoštění vítáno.  Přeji všem krásné a klidné svátky vánoční, hodně zdraví a úspěchů v Novém roce. Těším se na další spolupráci. I.Pešková 

Vzhledem k chladnějšímu počasí  prosím rodiče, aby dali dětem vhodné oblečení na ven, věci si mohou nechat ve družině.  Co je mokré sušíme ve třídě na sušáku. Děkuji  

LISTOPAD

Ve středu 14.11. bublinová show . Představení si připravil spolužák z vyššího ročníku a bude probíhat v době od  13,50 - 14,30 h.  Vybíráme  5 Kč na drobný dárek

----------------------------------------

V pátek 16.11.2018 nabízíme Vašim dětem besedu o vodících psech,  děti se dozví jak probíhá výcvik těchto psů a jaká je spolupráce mezi nevidomým člověkem a psem.  Beseda je zdarma, informace v deníčku. 

**************************

ŘÍJEN

Ve čtvrtek 18.10.2018  se uskuteční v našem oddělení ŠD 

"Plyšákový den" .

Prosím, aby si děti přinesly svého oblíbeného plyšáka :-) 

*****************************

Září

Ve škole se objevily vši !  

Prosím rodiče  o zaslání balení papírových kapesníčků v boxu, děkuji. 

20.9.   Divadelní představení  "O selce Lakomce"  info v deníčku

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na odd. č.5
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení