ŠD-7

 Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po -

oběd

 

HRY, VYCHÁZKA

 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.5

Út -

oběd

HRY, VYCHÁZKA 

 

hry, svačinka 

 

 Konečná ŠD v odd.5

St oběd

hry, činnost v ŠD

HRY, VYCHÁZKA 

 

hry, svačinka

 

Konečná ŠD v odd.5

Čt oběd

hry, činnost v ŠD

HRY, VYCHAÁZKA

 

 

hry, svačinka

 

 

Konečná ŠD v odd.5

oběd

hry, činnost v ŠD

HRY, VYCHÁZKA 

 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.5

 

 

 

Vychovatelka: Ilona Pešková                                                                   
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

*****************************

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na odd. č.5
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení