ŠD-7

 Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po oběd

hry, činnost v oddělení

 

VYCHÁZKA

 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.5

Út -

oběd

 

VYCHÁZKA 

 

hry, svačinka 

 

 Konečná ŠD v odd.5

St oběd

hry, činnost v oddělení

 

VYCHÁZKA 

 

hry, svačinka

 

Konečná ŠD v odd.5

Čt -

oběd

 

VYCHÁZKA

 

 

hry, svačinka

 

 

Konečná ŠD v odd.5

oběd

hry, činnost v oddělení

 

VYCHÁZKA 

 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.5

 

 

 

Vychovatelka: Tvarůžková Eva                                                            
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

*****************************

PROSINEC

19.12. - Vánoční posezení 13:45 - 15:00
Ve čtvrtek si s dětmi uděláme vánoční posezení. Budeme zpívat koledy, povídat si o Vánocích, ukážeme si pár tradičních vánoční zvyků. Prosím, aby si děti donesly pár kousků cukroví na vzájemné ochutnání. Děkuji

PŘEJI VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY.

Eva Tvarůžková

 

Ve středu, 18.12. - Vánoční dílnička 13:30 - 15:00
Prosím, aby si děti donesly dobře umyté a odmaštěné zavařovací sklenice (do 500 ml). Budeme z nich vyrábět vánoční svícny. V tuto dobu si děti prosím nevyzvedávejte. Děkuji.

LISTOPAD

Dejte prosím dětem na ven teplejší oblečení a nezapomeňte jim ho podepsat. Děkuji.

27.11. - Návštěva KJM 13:50 - 15:10

Pokud mají děti kartičku do knihovny, ať si ji i s taškou na knihy vezmou s sebou. Do knihovny budeme chodit jednou měsíčně. Děkuji.

 

ŘÍJEN

25.10. - Dejte prosím dětem do družiny převlečení na ven, u kterého tolik nevadí když se zašpiní nebo natrhne. Prosím také o podepsání oblečení (i bundy a boty) - děti si kolikrát vlastní oblečení nepoznají, v případě stejného oblečení zabráníte záměně.

Děkuji :)

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na odd. č.5
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení