ŠD-6

Časový plán aktivit:

  12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po

 -

oběd

činnost v odd., vycházka

 hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd.  

 

Út

 -

 

oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 

 

St

-

oběd 

činnost v odd. vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 

 

Čt

-

oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd.  

 

 

-

 

oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid odd.spojeno s odd.  

 

 

 

Vychovatelka: Kristýna Pížová
   

Informace pro rodiče:

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na odd.č.5
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5(tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení