ŠD-6

Časový plán aktivit:

  11.40 - 12.35   12.35-13,45   13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po

 oběd  

 činnost v od.

hry, relax

pobyt venku 

 

 hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 8  

 

Út

 

 oběd 

činnost v od

hry, relax 

 

pobyt venku 

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 8

 

St

 oběd 

činnost v od.

hry, relax 

 

pobyt venku 

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 8

 

Čt

oběd  

činnost v od 

hry, relax 

pobyt venku 

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 8

 

 

 

     oběd 

činnost v od 

hry, relax 

 

 

pobyt venku 

hry, svačinka, úklid odd.spojeno s odd. 8 

 

 

 

Vychovatelka: Mgr.Kristýna Pížová
   

Informace pro rodiče:

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na od.č. 8. 
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5(tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení

 

 Září 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, není možné se při vyzvedávání dětí zdržovat v mezidveří u zvonku. Po zazvonění na dítě opusťte,prosím tetno prostor a na své dítě si čekejte před vchodem. Dále také platí přísný zákaz vstupu rodičů do školy. Děkuji za pochopení a dodržování všech opatření. Doufám,že společnými silami vše zvládneme hlavně ke spokojenosti a pohodě dětí, přeji vám hodně sil a pohodový celý školní rok.

 

9.9.2020

Opatřením MZ je od zítřka 10.9. nařízeno nosit ve školách ve společných prostorách (např. chodby) roušky. Žákům, kteří navštěvují ŠD doporučujeme i tři roušky pro případ ušpinění nebo zničení.  Pokud je některý žák nebude mít, budeme volat rodičům, aby si své dítě urychleně vyzvedli.  Děkujeme za pochopení.