ŠD-6

Časový plán aktivit:

  12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po

 -

oběd

činnost v odd., vycházka

 hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 5  

OPONA

Út

 -

 

oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 5

 

St

-

oběd 

činnost v odd. vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 5 

 

Čt

-

oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 5

FLORBAL 

 

-

 

oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid odd.spojeno s odd. 5

 

 

 

Vychovatelka: Hana Schubertová
   
Informace pro rodiče:

PROSINEC:

Ve středu dne 5.12. budeme mít Mikulášskou diskotéku, kromě písniček a tance se děti mohou těšit na soutěže a přehlídku masek. Masky Mikuláše, Čerta nebo Anděla vítány :-).

Diskotéka bude probíhat mezi 13:45 až 15:00. V této době, prosím, děti nevyzvedávejte, děkuji :-)

 

LISTOPAD:

Dne 28. 11. půjdeme do knihovny na ul. Vondrákova. Odchod od školy v 13:50 a návrat v 15:00 hod. V této době si děti, prosím, nevyzvedávejte, děkuji. Kdo má průkazku do knihovny, ať si ji vezme. Do knihovny budeme chodit 1x měsíčně, aby si děti mohly půjčovat a vracet knihy. 

Děkuji :-) 

 

Dne 16.11. od 14:00 do cca 14:45 se v našem oddělení uskuteční program s nevidomou lektorkou a jejím vodícím pejskem. Prosím všechny rodiče, aby v této době na naše oddělení nezvonili, a také prosím podepsat souhlas/nesouhlas s akcí, který mají děti nalepený v deníčcích. Děkuji :-)

 

 

ŘÍJEN:

Dne 24. 10. půjdeme do knihovny na ul. Vondrákova. Odchod od školy v 13:50 a návrat v 15:00 hod. V této době si děti, prosím, nevyzvedávejte, děkuji. Kdo má průkazku do knihovny, ať si ji vezme. Do knihovny budeme chodit 1x měsíčně, aby si děti mohly půjčovat a vracet knihy. 

Děkuji :-) 

 

ZÁŘÍ:

 

přeji všem úspěšný nový školní rok :-).

Kdo si ještě nepřinesl sešit na družinový deníček, ať si prosím přinese a také prosím, kdo z dětí ještě nepřinesl kapesníčky, ať je také přinese, děkuji :-)

Také prosím, ať podle vlastního uvážení dáte dětem převlečení na ven, které si uloží do boxíků ve družince (vše prosím podepsané), děkuji :-). 

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, po 15:30 hod. na odd.č.5
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5(tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení