ŠD-6

Časový plán aktivit:

  12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po

 -

oběd

činnost v odd., vycházka

 hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 2   

OPONA, TENIS MD

Út

 oběd

 

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 2

BARVIČKA

St

-

oběd 

činnost v odd. vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 2 

KERAMIKA ŠD, TENIS MD

Čt

 oběd

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid

odd.spojeno s odd. 2

FLORBAL 

 

 oběd

 

činnost v odd., vycházka

hry, svačinka, úklid odd.spojeno s odd. 2

 

 

 

Vychovatelka:  Marcela Tomanová
   
Informace pro rodiče:

Družinka začíná od 6:00 hodin a končí 16:45 hod.

Vycházky probíhají denně v čase 13:45 - 15:00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

Prosím o donesení jarních věcí na převleční pro Vaše děti. Vše, prosím, podepište.

V ŠD se ve větší míře objevily vši. Prosím o důkladnou kontrolu a případné nahlášení. Děkuji.

PLÁNOVANÉ AKCE:

Červen:

 • 7.6 . - 8.6. Přespání ve školní družině. Podrobné informace mají děti v deníčku.

Květen:

 • Návšěva cukrárny Smile v pondělí 14. 5. v čase 13:45 - 15:15 hod. V cukrárně probíhá výstava prací školních družin s názvem "Dobrodružství, napětí najdeš v knihách pro děti". Penízky na zmrzlinu či jiné mlsání s sebou.

Duben:

 • Vážení rodiče, v pondělí 30. 4. od 13:30 do 15:15 hod. je pro Vaše ratolesti přichystané zábavné čarodějnické odpoledne. Kostýmy jsou vítany. 

 • Divadélko KOS - představení Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko. V době od 13:15 - 14:00 se děti zúčastní představení ve třídě ŠD. Cena: 45,- Kč

Březen:

 • Sférické kino - ve středu 28.3. od 14:00 - 14:45 hod. Program ZULA hlídka. Cena 55,-Kč. V tuto dobu prosím nevyzvedávejte děti. 
 • Barevný týden v družině: pondělí 26.3. modrá, úterý 27.3. žlutá, středa 28.3. černá. V tyto dny dejte dětem oblečení dané barvy.
 • Vynášení Morany - v úterý 20.3. v době vycházky půjdeme s dětmi vynést Moranu a přivítat jaro.
 • Velikonoční dílničky v naší družině 15.3. v tento den si vyrobíme jarní velikonoční výrobek.

Únor: 

 • Ve čtvrtek 1. 2. v čase 14:00 - 15:00 hod. proběhne školní kolo soutěže SUPERSTAR. Vítězové postupují do obvodního kola.
 • Ve čtvrtek 22. 2. od 14:00 do 15:00 hod. ovládne naše oddělení rej masek. Bude KARNEVAL. Zatančíme si, zasoutěžíme si a zamlsáme si. S Sebou masku, malé mlsání (křupky, sušenky...) a dobrou náladu :-) 
 • Dále nás čeká sférické kino. Bližší informace upřesním.

 

KROUŽKY ŠD - pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo nějaký kroužek (nabídka na http://www.zslastuvkova.cz/krouzky nebo na nástěnce ve školní družině), prosím o vyplnění přihlášky, kterou mi dítě odevzdá a já ji předám vedoucím kroužku. Kapacity kroužků jsou omezeny. Pokud nemáte přihlášku, prosím, napiště mi o jaký kroužek máte zájem a já Vám ji dodám.

ČIBA - prosím, ať mají všechny přihlášené děti převlečení a boty (mohou jít s tréninkem i ven) a hlavně řekněte dětem, co na trénink mají za oblečení. (Boty mohou mít ty, ve kterých jdou ráno do školy.)

Dále prosím rodiče, opravdu nevstupujte do budovy školy, pokud to nemáte domluvené s vychovatelkou nebo učitelkou. Je to v rámci bezpečnosti Vašich dětí! Děti jsou šikovné, nebojte se. Společně to zvládneme :)))

Začátek školy:

 1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
 2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos druháčci, a to: 4., 6. a 8. odd.
 3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
 4. Deníčky – dětem rozdáme družinové deníčky. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
 5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
 6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!