ŠD-5

 

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po oběd 

hry

hry, vycházka 

ČIBA 13:35-14:25

hry, svačinka

odd.spojeno s odd. č. 1

 OPONA

KERAMIKA ŠD

Út oběd hry 

 hry, vycházka 

hry, svačinka 

odd.spojeno s odd. č. 1

 

St 1/2 oběd

 1/2 oběd

hry

hry

ČIBA 14:35-15:25

hry, svačinka

odd.spojeno s odd. č. 1

Čt oběd 1.C, po obědě v odd. č.2

 

oběd

hry

vycházka

 hry, svačinka 

 

odd.spojeno s odd. č. 1

FLORBAL 

 

oběd hry

 hry, vycházka 

hry, svačinka

 

odd.spojeno s odd. č. 1

 

 

 

 

Vychovatelka: Jitka Kalová
   

Informace pro rodiče

 

Listopad:

14.11. středa - tento den se mohou děti naší družiny podívat na opravdu zajímavou bublinovou show, kterou si pro nás připravil spolužák z vyššího ročníku. Představení bude v době od 13:50 do 14:30 hodin a budeme vybírat  5,- Kč na drobný dárek.

8.11. čtvrtek -půjdeme v době vycházky s dětmi do knihovny. S sebou jako obvykle: knížky na vrácení, batůžek nebo pytlík na knížky, kartičku. Návrat nejpozději do 15:15 hod. 

Říjen:

Prosím dejte dětem převlečení na ven. Věci mají mít uloženy v boxu. Děkuji.

16.10. úterý - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - v úterý jdeme s dětmi do knihovny, mohou i vrátit nebo si půjčit knihu (tašku nebo batoh + kartičku s sebou), ale hlavně jdeme na program PASOVÁNÍ, tam nepotřebují s sebou nic. Jen dobrou náladu. Návrat cca do 15:15 hod. V případě, že má dítě tento den kroužek a chce jít na pasování, je potřeba do kroužku písemná omluvenka.

2.10. úterý - jdeme s dětmi do knihovny. Je možnost vypůjčit si knihu, pokud máte vyřízenou průkazku. S sebou tedy průkazku + kabelku nebo pytlík na půjčenou knihu.

Do knihovny budeme chodit každý druhý čtvrtek  v měsíci. Odchod ze školy 13:45, návrat do 15:15 hodin.

Září:

20.9. - Divadélko KOS, představení "O selce Lakomce", info v deníčku

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 4. a 1. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení