ŠD-5

 

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po oběd 

hry

hry, vycházka 

ČIBA 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd. č. 1

KERAMIKA ŠD 

Út oběd hry 

 hry, vycházka 

hry, svačinka 

odd.spojeno s odd. č. 1

BARVIČKA 

St 1/2 oběd

 1/2 oběd

hry

hry

ČIBA

hry, svačinka

odd.spojeno s odd. č. 1

 

Čt oběd 1.C, po obědě v odd. č.2

 

oběd

hry

vycházka

 hry, svačinka 

 

odd.spojeno s odd. č. 1

FLORBAL 

oběd hry

 hry, vycházka 

hry, svačinka

 

odd.spojeno s odd. č. 1

 

 

 

 

Vychovatelka: Jitka Kalová
   

Informace pro rodiče

 

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 4. a 1. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení

 

 Září: Prosím všechny rodiče, aby dětem dali do družiny převlečení na             ven.

Říjen: 2.10. půjdeme s dětmi na Pasování prvňáčků do Knihovny Jiřího           Mahena. Odcházíme 13.45 a vracíme se v 15.15 hod.

         Ve škole se vyskytly vši. Prohédněte prosím dětem hlavy. Děkuji.

Lístopad: dejte prosím dětem na ven teplejší oblečení.

           14.11. jdeme v době procházky s dětmi do knihovny Jiřího Mahena.  Dejte prosím dětem průkazku-pokud mají a nějakou tašku na knížku.

Prosinec: Ve čtvrtek 5.12. bude v družině Čertovský rej. Na děti zde čekají soutěže a hry. Doporučuji masky. Děkuji.

              Ve čtvrtek 19.12. budemem mít v oddělení malé vánoční posezení. Dejte dětem prosím drobné občerstvení a kelímek na čaj.

Krásné a klidné svátky a mnoho štěstí do nového roku.