ŠD-5

 

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po oběd 

hry

hry, vycházka 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd. č. 

 

Út oběd hry 

 hry, vycházka 

hry, svačinka 

odd.spojeno s odd. č. 

 

St 1/2 oběd

 1/2 oběd

hry

hry

hry, svačinka

odd.spojeno s odd. č. 

 

Čt oběd 1.C, po obědě v odd. č.2

 

oběd

hry

vycházka

 hry, svačinka 

 

odd.spojeno s odd. č. 

 

oběd hry

 hry, vycházka 

hry, svačinka

 

odd.spojeno s odd. č. 

 

 

 

 

Vychovatelka: Jitka Kalová
   

Informace pro rodiče

 

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 4. a 1. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení