ŠD-4

 

Časový plán aktivit:

 

11:40-12:35

12:35-13:45

13:45-15:00

15:00-15:30

15:30-16:45

Po

 

oběd 

činnost v oddělení , hry 

Čiba sport 1.A 

13,40 - 14,30 

Malá liga 13,45 - 14,30

vycházka 

 hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2   

Tenis 15,30 - 16,30 

Opona 15,30 - 16,45 

Keramika 15,30 - 16,45

Út

oběd

 činnost v oddělení, hry 

 vycházka 

Keramika

14,15 - 15,45

 Flétna  

14,00 - 15,00 

Čiba sport 4.C 

14,35 - 16,05 

 

 hry, svačinka

     odd.spojeno s odd.2       

Barvička

15,30 - 16,45

St

oběd 1/2

po obědě v 5.odd

oběd 1/2

činnost v oddělení, hry 

vycházka 

Tanečky 

14,00 - 15,00 

Čiba sport 1.A

14,30 - 15,20 

  hry, svačinnka

 

odd. spojeno s odd.2

Tenis 15,30 - 16,30 

 

Čt

oběd 

činnost v oddělení, hry

vycházka

Čiba sport 4.C

14,35 - 15,20 

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2 

Kuchtík  15,30 - 16,45 

Florbal 15,30 - 16,45 

oběd 1/2

po obědě v 5.odd 

oběd 1/2

činnost v oddělení, hry

vycházka

Čiba sport 4.C

14,30 - 15,20 

Florbal gulivers

14,30 - 15,30 

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2

 

 

 

Vychovatelka: Ilona Pešková
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti. Pokud vyzvedáváte děti před vycházkou, prosím, aby to děti věděly a řekly mi to a zbytečně se nepřevlékaly.

 

Říjen 

Ve škole se objevily vši !  

2.10.  pasování  v KJM  13,45  -  15,10 h 

Ve středu nás čeká  pasování prvňáčků v knihovně, info v deníčku.

Září   

12.9. začíná ČIBA SPORT .  Prosíme rodiče, aby dětem dali převlečení na trénink do boxů ŠD. Z organizačních a bezpečnostních  důvodů nelze přenášet boxy ze tříd do ŠD. 

Děkujeme za pochopení 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 2. a 5. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – pokud nám napíšete do deníčku vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení