ŠD-4

 

Časový plán aktivit:

 

11:40-12:35

12:35-13:45

13:45-15:00

15:00-15:30

15:30-16:45

Po

oběd 

 

 činnost v oddělení, hry

 ČIBA 13:35-14:25

KERAMIKA

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2  

JUDO

KERAMIKA ŠD

Út

oběd

 

činnost v oddělení, hry 

vycházka

KERAMIKA, TANEČKY

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2       

St

oběd 1/2 po obědě v 5.odd

oběd 1/2

činnost v oddělení, hry 

vycházka

 ČIBA 14:35-15:25

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2

 

Čt

-

oběd

činnost v oddělení, hry

vycházka

 KNIHOVNA 1xměsíčně

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2 

FLORBAL

oběd

činnost v oddělení, hry

vycházka

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2

 

 

 

Vychovatelka: Michaela Havířová
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti. Pokud vyzvedáváte děti před vycházkou, prosím, aby to děti věděly a řekly mi to a zbytečně se nepřevlékaly.

ČTVRTEK - V letošním roce mají děti 1.D ve čtvrtek 5 vyučovacích hodin. To znamená, že na oběd půjdeme až kolem 12:50 hodin a příjdeme cca do 13:40 hodin

*****************************

Listopad:

14.11. středa - tento den se mohou děti naší družiny podívat na opravdu zajímavou bublinovou show, kterou si pro nás připravil spolužák z vyššího ročníku. Představení bude v době od 13:50 do 14:30 hodin a budeme vybírat  5,- Kč na drobný dárek.

8.11. čtvrtek -půjdeme v době vycházky s dětmi do knihovny. S sebou jako obvykle: knížky na vrácení, batůžek nebo pytlík na knížky, kartičku. Návrat nejpozději do 15:15 hod. 

ZMĚNA OHLEDNĚ PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY KNIHOVNY - Z důvodu, že v úterý má mnoho dětí nějaký kroužek, změníme návštěvní den knihovny na čtvrtek, ať nás může chodit více. Info o tom, kdy půjdeme, napíšeme předem do deníčku a děti o tom také budou vědět.

Říjen:

16.10. úterý - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - v úterý jdeme s dětmi do knihovny, mohou i vrátit nebo si půjčit knihu (tašku nebo batoh + kartičku s sebou), ale hlavně jdeme na program PASOVÁNÍ, tam nepotřebují s sebou nic. Jen dobrou náladu. Návrat cca do 15:15 hod. V případě, že má dítě tento den kroužek a chce jít na pasování, je potřeba do kroužku písemná omluvenka.

2.10. úterý - jdeme s dětmi do knihovny. Je možnost vypůjčit si knihu, pokud máte vyřízenou průkazku. S sebou tedy průkazku + kabelku nebo pytlík na půjčenou knihu.

Do knihovny budeme chodit každé první úterý v měsíci. Odchod ze školy 13:45, návrat do 15:15 hodin.

Září:

20.9. - Divadélko KOS, představení "O selce Lakomce", info v deníčku

Pozor vši!

Evidenční číslo pro platbu družiny je uvedeno na družinovém deníčku (E.Č. xxx)

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 2. a 5. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – pokud nám napíšete do deníčku vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení