ŠD-4

 

Časový plán aktivit:

 

11:40-12:35

12:35-13:45

13:45-15:00

15:00-15:30

15:30-16:45

Po

oběd 

 

 činnost v oddělení, hry

vycházka

 ČIBA 13:35-14:25

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2  

OPONA,

Út

oběd

 

činnost v oddělení, hry 

vycházka

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2       

St

oběd 1/2

oběd 1/2

činnost v oddělení, hry 

vycházka

 ČIBA 14:35-15:25

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2

 

Čt

-

oběd

činnost v oddělení, hry

vycházka

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2 

FLORBAL

oběd

činnost v oddělení, hry

vycházka

 

hry, svačinka

odd.spojeno s odd.2

 

 

 

Vychovatelka: Michaela Havířová
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti. Pokud vyzvedáváte děti před vycházkou, prosím, aby to děti věděly a řekly mi to a zbytečně se nepřevlékaly.

ČTVRTEK - V letošním roce mají děti 1.D ve čtvrtek 5 vyučovacích hodin. To znamená, že na oběd půjdeme až kolem 12:50 hodin a příjdeme cca do 13:40 hodin

*****************************

Září:

20.9. - Divadélko KOS, představení "O selce lakomce", info v deníčku

Pozor vši!

Evidenční číslo pro platbu družiny je uvedeno na družinovém deníčku (E.Č. xxx)

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 2. a 5. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – pokud nám napíšete do deníčku vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení