ŠD-3

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po       oběd

    

 činnost v od.

   hry, relax

  

 

 

 pobyt  venku 

ČIBA  2.ročník         14:25- 15:20

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.1

Út  

     

činnost v od.

   hry, relax 

 

 

pobyt   venku

hry, svačinka

 Konečná ŠD v odd.1

St      oběd 

 

 činnost v od.

   hry, relax

pobyt venku 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.1

Čt      oběd

činnost v od. 

  hry, relax

 

pobyt   venku

ČIBA 2.ročník 14:25-15:20

hry, svačinka

 

 

 Konečná ŠD v odd.1

 

 

     oběd

 

pobyt   venku 

 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.1

 

 

 

Vychovatelka: Gabriela Sklárčíková
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti. 

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte. Po 15,30 zvoňte na od.č.1 
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení

                                                               

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, není možné se při vyzvedávání dětí zdržovat v mezidveří u zvonku. Po zazvonění na dítě opusťte,prosím tetno prostor a na své dítě si čekejte před vchodem. Dále také platí přísný zákaz vstupu rodičů do školy. Děkuji za pochopení a dodržování všech opatření. Doufám,že společnými silami vše zvládneme hlavně ke spokojenosti a pohodě dětí, přeji vám hodně sil a pohodový celý školní rok. Gábina Sklárčíková

 

ZÁŘÍ:
seznámení s novými kamarády ze 4.ročníku,kteří s námi budou v oddělení. Zopakování a ujasnění si všech opatření ohledně zvýšené hygieny a bezpečnosti. Co nejčastější pobyt venku a hraní her.

 

9.9.2020

Opatřením MZ je od zítřka 10.9. nařízeno nosit ve školách ve společných prostorách (např. chodby) roušky. Žákům, kteří navštěvují ŠD doporučujeme i tři roušky pro případ ušpinění nebo zničení.  Pokud je některý žák nebude mít, budeme volat rodičům, aby si své dítě urychleně vyzvedli.  Děkujeme za pochopení.