ŠD-3

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po  

oběd

hry,hřiště

keramika

Čiba2

hry, svačinka

OPONA

Keramika ŠD

JUDO

Konečná ŠD v odd.1

Út  

 

oběd

Tanečky

hry,relax

pobyt venku

hry, svačinka

 Badatelský kr.

Konečná ŠD v odd.1

St  oběd

odpočinek

hry ve třídě

hry ve třídě

Čiba2

ZTV

Věda nás baví

relax,

svačinka

Deskové hry

Konečná ŠD v odd.1

Čt  oběd

hry

činnosti ve třídě

      KJM

pobyt venku

hry, svačinka

Náboženství

FLORBAL

KUCHTÍK

Konečná ŠD v odd.1

oběd

hry relax

hry,hřiště

Florbal Gullivers

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.1

 

 

 

Vychovatelka: Gabriela Sklárčíková
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti. Ve čtvrtek delší vycházka do 15.15hod.

*****************************

Prosím o pořízení deníčku do ŠD dětem a o zaslání balení papírových kapesníčků. Děkuji

Vážení rodiče, platba za 2. pololetí školní družiny je 1.200,-Kč (do 20. 2.).Možno uhradit v hotovosti u paní ekonomky nebo převodem na účet školy: 43030621/0100 VS=evidenční číslo dítěte SS=50

Prosím ať mají děti donesené do boxu jarní oblečení a děti,které m ají tréninky at mají oblečení na ven - tréninky budou již venku a potom si děti budeme nechávat na školní zahradě,takže nebude možné je mezi 14-15 hod. ve středu již vyzvedávat. Děkuji za pochopení a krásné jaro o:)

 

DUBEN:

Barevný týden v celé družině  15. 4.- 17. 4.

Modré pondělí, žluté úterý a černá středa. To znamená, aby děti měly v určitý den na sobě co nejvíc oblečení, doplňků dané barvy.

 Velikonoční dílničky :

Děti si budou během prvních dvou týdnů v družině vyrábět velikonočnií slepičku. Také připravujeme komiksové obrázky na výstavu v květnu v cukrárně Smile.

 

BŘEZEN:

Středa 6. 3. 14,00–15,00  MP jednotka psovodů:  Ve středu za námi přijedou členové z jednotky psovodů MP. Děti tak mají možnost podívat se na ukázku práce policistů se svými psy. Ukázka je zdarma a bude probíhat venku v atriu školy.

 

Čtvrtek 21. 3. – Kouzelník – DUO WALDINI Ve čtvrtek děti uvidí kouzelnické představení Dua Waldini. Cena je 45,-Kč (prosím o přesnou sumu). Kouzelník za námi přijede do ŠD a představení budou probíhat v 1. odd. ŠD v době od 13,00 do 15,00hod. První představení od 13,00 do 14,00hod. Druhé představení od 14,00 do 15,00hod.  Prosíme o zaplacení nejpozději do pondělí 18.3. Děkujeme

Vynášení Morany - datum bude upřesněno

Barevný týden v ŠD - bude upřesněno

ÚNOR:

7.2. Superstar v ŠD 13,45-15,15 družinové kolo pěvecké soutěže Superstar pro1.a 2. r. ve kterém vybereme vítěze na reprezentaci obvodního kola. Na všechny zpívající a soutěžící se moc těšímeJ

21.2. Karneval v ŠD 13,45-15,10 ve čtvrtek budeme mít v družině Karneval. S sebou masky, převleky a dobrou náladu. Pokud si chcete vyzvednout děti po obědě, tak prosím do 13,45hod. Děkujeme. Na společné rejdění se těší vychovatelky ŠD.

28. 2. beseda v KJM „Mluvící zvířata“ 13,50 - 15,15  Ve čtvrtek jdeme s dětmi do knihovny na besedu. Pokud mají nějaké knížky na vrácení mohou si je vzít, ale půjčit si knížku mohou až další týden 7. 3. kdy jdeme do KJM také J

LEDEN:

10.1.2019 - KJM 14,00-15,10

 ve čtvrtek půjdeme s dětmi do KJM, pokud mají knížky na vrácení ať si je tedy nezaomenou vzít spolu s kartičkou

Prosinec:

5.12. Čertovské rejdění 14,20 - 15,15
V družince si uděláme „čertovskou“ s  hrami a úkoly pro děti, prosím, aby děti měly masky čertíka,anděla,nebo Mikuláše.Na společné rejdění se těší Čertice Berta a Bertice

6.12. – Návštěva KJM 13.50-15.00

 ve čtvrtek půjdeme s dětmi naposledy v tomto roce do KJM, pokud mají knížky na vrácení ať si je tedy nezaomenou vzít spolu s kartičkou

7.12.  Beseda o vodících psech a životě bez zraku

V pátek mají děti možnost zažít besedu, kterou vede nevidomá lektorka se svým vodícím psem. Děti se dozví vše o spolupráci, výcviku a soužití nevidomého člověka s vodícím psem. Beseda bude probíhat ve 3.odd.ŠD  od 14,00 - 14,45 hod.

(Vybíráme dobrovolný příspěvek na pamlsek pro psa, který odevzdáme lektorce) DĚKUJEME

 

12. 12.  Vánoční dílničky 13,45 – 15,15 hod.

V tento den se naše oddělení promění ve vánoční dílničky, kde si s dětmi vyrobíme vánoční „překvapení“.

20. 12. Vánoční posezení  13,45 - 15,15 hod.

Ve čtvrtek 20. 12. si s dětmi uděláme příjemné vánoční posezení u stromečku. Budeme zpívat koledy, vyprávět si o Vánocích, uvaříme si čaj a ochutnáme vánoční cukroví. Prosíme tedy, aby si děti donesly hrníček na čaj a pár kousků cukroví na vzájemné ochutnání.

Listopad:

14.11. Bublinová show v družině

Ve středu od 14:30 do 15:10 hod. se mohou děti podívat na bublinovou show, kterou si pro nás připravil spolužák z vyššího ročníku. Budeme vybírat 5,- Kč na drobný dárek. Bublinová show bude probíhat v našem oddělení,tak si prosím tento den při vyzvedávání děti zvoňte na oddělení č.1 Děkuji

Říjen: zahájení docházky do KJM

Čtvrtek 4.10. : 14.00-15,15hod. návštěva KJM - ve čtvrtek půjdeme s dětmi poprvé do knihovny v Bystrci, pokud děti mají knížky na vrácení a kartičky at si je tedy donesou. Do knihovny budeme chodit pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci.

Záři:

Čtvrtek 20.9. - divadelní představení "O selce Lakomce", uskuteční se v odd.č.5 v době od 13,45-14,45hod. Informace mají děti vlepeny v deníčku ŠD. Představení je pouze pro děti 1,a 2.ročníku.

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste oddělení č. 1, kde jsou letos také druháčci.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení