ŠD-3

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po  

oběd

hry,hřiště

 KJM

 

hry, svačinka

 

Opona

Keramika ŠD

Konečná ŠD v odd.1

Út  oběd

 hry ve třídě

 odpočinek

Čiba 1r.

hry,relax

pobyt venku

hry, svačinka

 Barvička

Konečná ŠD v odd.1

St  oběd (1/2 dětí)

oběd (1/2 dětí)

hry ve třídě

hry ve třídě

 

 

relax,

svačinka

 

Konečná ŠD v odd.1

Čt  oběd

hry

činnosti ve třídě

 Čiba 1r.

pobyt venku

hry, svačinka

 

 

Kuchtík

Florbal

 

Konečná ŠD v odd.1

oběd (1/2 dětí)

 

oběd (1/2 dětí)

hry relax

hry,hřiště

 

 

hry, svačinka

 

 Konečná ŠD v odd.1

 

 

 

Vychovatelka: Gabriela Sklárčíková
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti. 

 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste oddělení č. 1, kde jsou letos také druháčci.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení

 

 

Září:

12. 9. začínají tréninky!

Prosíme rodiče, aby dětem dali převlečení na trénink do boxů v ŠD. Z organizačních a bezpečnostních důvodů nelze přenášet boxy ze tříd do ŠD.

KJM - budeme s dětmi chodit pravidelně do knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, prosím, vyřidte si tedy s dětmi v knihovně kartičku (do konce října je zdarma) - v říjnu nás čeká v KJM pasování. Do knihovny budeme zřejmě chodit každé první pondělí  v měsíci .

                                                                                         

Říjen:

 9.10. - pasování v KJM 13,45-15,10 hod.- ve středu nás čeká pasování prvnáčků v knihovně J.Mahena. Děti tak zažijí pasování přímo od paní "královny" o:). Tento den s sebou ještě děti nemusí mít kartičku do knihovny.