ŠD 2

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po      -

 oběd

hry

vycházka

Keramika 13:30-15:15, Flétna 14:00-15:00

hry, svačina

OPONA, JUDO, TENIS

Út  oběd

hry

ČIBA 13:30-14:20

vycházka

hry, svačina

 

St oběd

hry

vycházka

VĚDA NÁS BAVÍ 14:00-15:00

hry, svačina

KERAMIKA ŠD, TENIS

Čt  oběd

hry

činnost v odd.

ČIBA 13:30-14:20

hry, svačina

NÁBOŽENSTVÍ 15:15-16:00

FLORBAL

 oběd

hry

vycházka

hry, svačina

 

 

 

 

 

 

Vychovatelka: Mgr. Hana Schubertová
   
Informace pro rodiče:

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

*****************************

ČERVEN: 

Vážení rodiče, přeji Vám krásné léto a děkuji za spolupráci v tomto školním roce :-).

V pátek 22. 6. končí vyučování v 8:45, potom se půjdeme podívat na rozloučení s deváťáky, které končí asi v 9:10, jídelna vydává obědy od 10:30. Kdo půjde do ŠD - oběd mezi 11.00-11.30 hod.

V pátek 22.6. je provoz družiny stejný jako v ostatní dny, tj, 6:00-8:00 hod, 11:40 - 16:45 hodin.

 

KVĚTEN:

V pátek dne 1. 6. půjdeme u příležitosti Dne dětí na zmrzlinu :-). Odchod ze školy v 13:30, návrat v 15:00 hodin. Dejte prosím dětem peníze dle svého uvážení, děkuji.

V cukrárně Smile na náměstí 28. dubna můžete navštívit oblastní výstavku výtvarných prací školních družin, které se naše oddělení také zúčastnilo. Výstava potrvá až do 31.5.

Dne 30. 5. se Marky Kawuloková a Viki Vopálka zúčastní lehkoatletického trojboje na ZŠ Vejrostova :-).

 

DUBEN:

 

Prosím, pokud máte možnost, darujte do družinky papíry na kreslení (z jedné strany potištěné), děkujeme :-).

 

V pondělí 30.4. proběhne v družině ČARODĚJNICKÝ REJ. V době od 13:45 do 15:15 hodin na děti v maskách čarodějů a čarodějnic čekají kouzelné úkoly. V této době prosím nevyzvádejte děti.

V úterý dne 10.4. navštíví naši družinku Divadélko KOS s představením "Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?" Cena je 45 Kč, vybíráme nejpozději do pátku 6.4., děkuji. Děti, které nechodí do ČIBA, půjdou na divadlo v 13:15 hodin, děti navštěvující ČIBA ve 14:15 hodin. 

 

BŘEZEN:

V pondělí 19.3. (13:30 - 15:15 hodin) se s dětmi rozloučíme se zimou a přivítáme jaro - společně půjdeme k řece Svratce a hodíme do ní za zpěvu písniček Moranu :-) 

Ve středu 21.3. (13:00 - 15:00 hodin) se v našem oddělení uskuteční Jarní dílničky - děti si vyrobí výrobek, který si odnesou s sebou domů :-).

Barevný týden před Velikonocemi :-) - v naší družince si uděláme barevný pašijový týden, prosím tedy, aby děti měly v daný den co nejvíce kousků oblečení nebo doplňků v těchto barvách - pondělí 26.3. modrá, úterý 27.3. žlutá, středa 28.3. černá nebo bílá. Na konci každého dne se vyfotíme a fotky budou na webu. Děkuji :-)

V úterý  27.3. navštíví naši družinu Sférické kino, s programem Tajemství stromů (13:00 – 13:45 hod). Vybíráme 55,- Kč, prosím o přesnou platbu. Děkuji. Do deníčku prosím uveďte, jestli půjde Vaše dítě na tento program, nebo do ČIBA.

 

ÚNOR:

Dne 22. 2. , od 14:00 do 15:15 hod, proběhne v našem oddělení karneval plný zábavy a her. Prosím, aby si tento den děti přinesly libovolnou masku nebo kostým, děkuji :-).

 

LEDEN:

Prosím, pokud Vaše dítě ještě nemá ve škole kalhoty na převlečení na ven, tak to zvažte, protože počasí je, zdá se, nevyzpytatelné :-). Děkuji za pochopení.

Během měsíce ledna budeme vybírat z našeho oddělení zpěváčky na soutěž Superstar. Účast je dobrovolná a je potřeba zazpívat českou písničku podle vlastního výběru. Školní kolo pak proběhne ve čtvrtek 1.2. od 13:45-15:15 hod.

Info ohledně platby za školní družinu (2.pololetí) mají děti nalepeny v deníčcích. Informace, prosím, podepište. Platbu proveďte nejpozději do 20. 2. 2018. Děkuji. 

PROSINEC:

Úterý 5.12. Čertovské rejdění

V družince si uděláme čertovskou besídku s hrami a úkoly pro děti, prosím, aby děti měly masky čertíka, anděla nebo Mikuláše.

V pátek 15. 12. budeme mít v oddělení vánoční tvořivou dílničku (v čase 13:30 - 15:00). Prosím, aby si děti přinesly v pátek jednu čajovou svíčku (libovolné barvy), děkuji.

A ve středu 20. 12. si uděláme příjemné vánoční posezení u stromečku (v čase 13:30 - 15:00). Budeme zpívat koledy, povídat si o vánočních zvycích, uvaříme si čaj a ochutnáme vánoční cukroví. Prosíme tedy, aby si děti přinesly hrníček na čaj a pár kousků cukroví na vzájemné ochutnání. 

A pokud byly děti hodné, zastaví se u nás v oddělení i Ježíšek :-).

 

Moc děkuji za dárečky a přání do nového roku, vážím si toho.

LISTOPAD:

Vyrobili jsme si svatomartinské lampiónky a lucerničky.

Dne 20. 11. navštívil družinku se svým programem Bublinková show starší žák naší školy.

A 30. 11. nás čeká návštěva Společenského centra Bystrc, kde se bude konat Předmikulášská dílnička se skákacím hradem :-). Pokud půjde Vaše dítě na dílničku, nebude moci jít na trénink ČIBA.

 

ŘÍJEN:

Od října začínají kroužky.

Upozornění. Prosím o kontrolu vlásků, ve třídě se nám objevily vši.

ZÁŘÍ:

Prosím o podepsání všech věcí. V případě ztráty to ulehčí dohledání. Děkuji

Info: družinka začíná od 6:00 hodin a končí 16:45 hod.

KROUŽKY ŠD - pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo nějaký kroužek (nabídka na http://www.zslastuvkova.cz/krouzky nebo na nástěnce ve školní družině), prosím o vyplnění přihlášky, kterou mi dítě odevzdá a já ji předám vedoucím kroužku. Kapacity kroužků jsou omezeny. Pokud nemáte přihlášku, prosím, napiště mi o jaký kroužek máte zájem a já Vám ji dodám.

ČIBA - prosím, ať mají všechny přihlášené děti převlečení a boty (mohou jít s tréninkem i ven) a hlavně řekněte dětem, co na trénink mají za oblečení. (Boty mohou mít ty, ve kterých jdou ráno do školy.)

Dále prosím rodiče, opravdu nevstupujte do budovy školy, pokud to nemáte domluvené s vychovatelkou nebo učitelkou. Je to v rámci bezpečnosti Vašich dětí! Děti jsou šikovné, nebojte se. Společně to zvládneme :)))

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to: 1., 2., 3. a 5. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – dětem rozdáme družinové deníčky. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!

 

 

.