ŠD 2

Časový plán aktivit:

  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po  oběd 

 hry

vycházka

 

hry, svačina

Konečná ŠD

OPONA

Út  oběd

hry

 vycházka

ČIBA 13:45-14:35

hry, svačina

 Konečná ŠD

St oběd

hry

vycházka

 

hry, svačina

 Konečná ŠD

Čt  oběd

hry

vycházka

činnost v odd.

 

hry, svačina

 

Konečná ŠD

FLORBAL

 oběd

hry

vycházka

Čiba 13:35-14:25

hry, svačina

 Konečná ŠD

 

 

 

 

 

Vychovatelka: Kristýna Měřičková
   
Informace pro rodič

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

*****************************

Dobrý den,

prosím, dejte dětem do družiny vhodné převlečení na ven. Ve třídě máme sušák, po venku vše dosušíme. Zvažte i náhradní ponožky a případně i rukavice. Děkuji 

Březen:

Čtvrtek 21. 3. – Kouzelník – DUO WALDINI Ve čtvrtek děti uvidí kouzelnické představení Dua Waldini. Cena je 45,-Kč (prosím o přesnou sumu). Kouzelník za námi přijede do ŠD a představení budou probíhat v 1. odd. ŠD v době od 13,00 do 15,00hod. První představení od 13,00 do 14,00hod. Druhé představení od 14,00 do 15,00hod.  Prosíme o zaplacení nejpozději do pondělí 18.3. Děkujeme.

 

Středa 6. 3. 14,00–15,00  MP jednotka psovodů:  Ve středu za námi přijedou členové z jednotky psovodů MP. Děti tak mají možnost podívat se na ukázku práce policistů se svými psy. Ukázka je zdarma a bude probíhat venku v atriu školy.

 

Únor:

7.2. Superstar v ŠD 13,45-15,15 družinové kolo pěvecké soutěže Superstar pro1.a 2. r. ve kterém vybereme vítěze na reprezentaci obvodního kola. Na všechny zpívající a soutěžící se moc těšíme.

21.2. Karneval v ŠD 13,45-15,10 ve čtvrtek budeme mít v družině Karneval. S sebou masky, převleky a dobrou náladu. Pokud si chcete vyzvednout děti po obědě, tak prosím do 13,45hod. Děkujeme. Na společné rejdění se těší vychovatelky ŠD.

První týden v únoru proběhne v rámci družin Superstar, vybrané děti nás budou reprezentovat na ZŠ Jasanova ve středu 20.2. Zúčastnit se mohou všichni, kdo budou mít chuť a zájem zazpívat a zasoutěžit. 

Leden:

17.1. čtvrtek - návštěva Mahenovy knihovny, více info v deníčku.

Prosinec:

20.12. čtvrtek – Vánoční posezení - v době od 13:30 do 15:15 hod. S dětmi si zazpíváme koledy, popovídáme si o tradicích a o tom, jak se Vánoce slaví v jiných zemích. Cukroví a drobné občerstvení vítáno.  Prosím o plastový hrníček na čaj, který dětem uvařím.

 5.12. středa - Čertovský rej -od 13.30 do 14.30. Maska čerta, Anděla nebo Mikuláše vítána :)

 

Listopad:

14.11. středa - tento den se mohou děti naší družiny podívat na opravdu zajímavou bublinovou show, kterou si pro nás připravil spolužák z vyššího ročníku. Představení bude v době od 13:50 do 14:30 hodin a budeme vybírat  5,- Kč na drobný dárek.

16.11. pátek - nabízíme Vašim dětem besedu o vodících psech, děti se dozví jak probíhá výcvik těchto psů a jaká je spolupráce mezi nevidomým člověkem a psem. Info v deníčku. 

Říjen:

17.10. středa - PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - ve středu jdeme s dětmi do knihovny na PASOVÁNÍ. Návrat cca do 15:15 hod. 

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste další z oddělení, kde jsou letos prvňáčci, a to ve 4. a 5. odd.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení

 

 

.