ŠD-1

Časový plán aktivit:
  11:40-12:35 12:35-13:45 13:45-15:00 15:00-15:30 15:30-16:45
Po  

oběd

vycházka

KJM

svačinka, hry

Konečná ŠD

Opona

Keramika ŠD

Út oběd

hry

RELAX

ČIBA 1.r.

vycházka

svačinka, hry

Konečná ŠD

Barvička

St oběd (1/2 dětí)

oběd (1/2 dětí)

 hry

RELAX

 vycházka

 

svačinka, hry

 

 

Konečná ŠD

 

Čt

oběd

hry

RELAX

ČIBA 1.r.

vycházka

svačinka, hry

Konečná ŠD 

 Kuchtík

Florbal

oběd (1/2 dětí)

oběd (1/2 dětí)

hry

RELAX

 vycházka

 

svačinka, hry

 

Konečná ŠD 

 

 

 

 

Vychovatelka: Blanka Chalupníková
   
Informace pro rodiče:

 

Vycházky probíhají denně v čase 13.45 - 15.00 hod., v této době, prosím, nevyzvedávejte děti.

Pondělí - vycházka do 15:15

 

Říjen

 

 9.10. - pasování v KJM 13,45-15,10 hod.- ve středu nás čeká pasování prvnáčků v knihovně J.Mahena. Děti tak zažijí pasování přímo od paní "královny" o:). Tento den s sebou ještě děti nemusí mít kartičku do knihovny.

 

Září

 

12. 9. začínají tréninky!

Prosíme rodiče, aby dětem dali převlečení na trénink do boxů v ŠD. Z organizačních a bezpečnostních důvodů nelze přenášet boxy ze tříd do ŠD.

KJM - budeme s dětmi chodit pravidelně do knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, prosím, vyřidte si tedy s dětmi v knihovně kartičku (do konce října je zdarma) - v říjnu nás čeká v KJM pasování. Do knihovny budeme zřejmě chodit každé první pondělí  v měsíci .

                                                                                        

Začátek školy:

  1. Omluvenky – na WEBu školy (http://www.zslastuvkova.cz/dokumenty) jsou uvedeny vzory omluvenek Oznámení o nepřítomnosti ve ŠD a Oznámení o dřívějším odchodu ze ŠD. V případě, že dítě po vyučování nejde do školní družiny, rodiče vyplní omluvenku, kterou dítě předá třídní učitelce. Nepsat do deníčku! Opsat na zvláštní papír nebo vyplnit originál.
  2. Vyzvedávání –vyzvednout dítě ze školní družiny mohou pouze zákonní zástupci a dále osoby, které jsou uvedeny v zápisním lístku (ZL).  Zvoňte na oddělení svého dítěte, pokud se nedozvoníte, zkuste oddělení č. 3, kde jsou letos také druháčci.
  3. Převlečení- v jednotlivých odděleních ŠD mají děti box, do kterého si mohou uložit náhradní oblečení na ven nebo do kroužků. Je nutné vše podepsat.
  4. Deníčky – prosíme o sešit A5 (tenký) na družinový deníček. Pokud nám napíšete vzkaz, prosíme, aby dítě o tom vědělo a samo deníček své vychovatelce doneslo k nahlédnutí. Není v našich kapacitách prohlížet denně 30 deníčků.
  5. Alergie-pokud má Vaše dítě alergii, prosíme doplnit do ZL, včetně reakce a ošetření.
  6. Vycházky – od 13:45 do 15:00 hodin chodíme ze školní družinkou ven. V této době nelze děti vyzvedávat!
  7. Papírové kapesníky  - předat vychovatelce ve svém oddělení